Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale
Protecția datelor cu caracter personal
 

 


 
Telefoane utile
Contacteaza-ne mai jos
 
 

   MONITORUL OFICIAL LOCAL

 
 

 Anunț 745 12.03.2021 rezultat proba scrisă concurs recrutare funcție

publică de execuție Compartiment Buget, Finanțe, Contabilitate, Salarizare,

în cadrul Direcției Economice

 

 

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată 

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Vineri, 12 Martie 2021)

 

buton click Recomandări S.V.S.U.

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,trebuie sa aveti instalata o

aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Vineri, 12 Martie 2021)

 

buton click Anunţ de participare la licitație pentru INCHIRIERI spații/terenuri (domeniul privat) nr. 290/11.03.2021

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,trebuie sa aveti instalata o

aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

 

Ultima actualizare (Joi, 11 Martie 2021)

 

buton click RAPORT NR. 14636 08032021 PRIVIND INFORMARE CONSULTARE

PUBLIC ETAPA III FORMA FINALĂ APROBARE PUZ  ÎNFIINȚARE FERMĂ

REPRODUCȚIE SUINE

 

     

1

MEMORIU PUZ

pdf_button  
2 REGULAMENT DE URBANISM pdf_button
3 PLAN DE ÎNCADRARE ÎN PUG MUN DOROHOI pdf_button
4 PLAN DE ÎNCADRARE IN ORTOFOTOPLAN pdf_button
5 SITUAȚIA EXISTENTĂ pdf_button
6 REGLEMENTARI URBANISTICE pdf_button
7 REGLEMENTARI EDILITARE pdf_button
8 CIRCULATIA TERENURILOR pdf_button

                    

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Marţi, 09 Martie 2021)

 

buton click RAPORT NR. 14636 08032021 PRIVIND INFORMARE CONSULTARE

PUBLIC ETAPA III FORMA FINALĂ APROBARE PUZ  ÎNFIINȚARE FERMĂ

REPRODUCȚIE SUINE

 

     

1

MEMORIU PUZ

pdf_button  
2 REGULAMENT DE URBANISM pdf_button
3 PLAN DE ÎNCADRARE ÎN PUG MUN DOROHOI pdf_button
4 PLAN DE ÎNCADRARE IN ORTOFOTOPLAN pdf_button
5 SITUAȚIA EXISTENTĂ pdf_button
6 REGLEMENTARI URBANISTICE pdf_button
7 REGLEMENTARI EDILITARE pdf_button
8 CIRCULATIA TERENURILOR pdf_button

                    

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Marţi, 09 Martie 2021)

 

buton click Anunţ nr 18155 din 08.03.2021 de participare la licitaţie

pentru concesiune bunuri: PRIVAT

Ultima actualizare (Luni, 08 Martie 2021)

 

 ANUNT 3119 DIN 04.03.2021 - PROCEDURA EVALUARE

MANAGEMENT CASA MUNICIPALA DE CULTURA 

 

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată 

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Vineri, 05 Martie 2021)

 

UAT Dorohoi, prin Direcția de Asistență Socială, aduce la cunoștința 

solicitanților de locuințe sociale că a fost stabilit calendarul comisiei 

de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi în regim de închiriere, 

din fondul locativ al municipiului Dorohoi, în vederea întocmirii listelor 

de priorități pentru anul 2021, după cum urmează:

1. 08.03.-31.03.2021 – stabilirea criteriilor de evaluare a dosarelor şi 

supunerea acestora spre aprobare în Consiliul Local.

2. 01.04.-23.04.2021- întocmirea corespondenței către solicitanţii de 

locuinţe.

3. 26.04.-31.05.2021- completarea dosarelor cu documentele solicitate 

de comisia locativă.

4. 02.06.-30.06.2021- evaluarea dosarelor, întocmirea listelor de priorităţi 

şi supunerea acestora spre aprobarea Consiliului Local.

Vor fi analizate și evaluate dosarele completate pe baza cererilor depuse 

până la data de 01.04.2021, urmând ca solicitările depuse după această 

dată să fie evaluate în anul următor.

 În acest sens invităm solicitanții de locuințe sociale, care nu au depus 

cereri, să facă acest lucru până la data sus menționată la registratura 

Primăriei Dorohoi.

Ultima actualizare (Joi, 04 Martie 2021)

 

 Proiect “Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”,

Cod MySMIS2014+:130164, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional

Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, de

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții,

în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

 

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată 

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Joi, 04 Martie 2021)

 

 Anunț 745 02.03.2021 rezultat selecție dosare concurs recrutare funcție

publică de execuție Compartiment Buget, Finanțe, Contabilitate, Salarizare,

în cadrul Direcției Economice

 

 

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată 

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Vineri, 12 Martie 2021)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni