Comisia de analiză, evaluare şi întocmire a listei de priorităţi pentru solicitările

de locuinţe construite în regim ANL, numită prin HCL nr.29 în data de 18.02.2020, 

pune la dispoziția titularilor de cereri care au solicitat o locuință realizată prin 

Agenția Națională de Locuințe - LISTA DE PRIORITĂȚI A SOLICITANȚILOR DE 

LOCUINȚĂ ÎN REGIM ANL CARE AU ACCES LA LOCUINȚĂ PRIN ÎNDEPLINIREA 

CRITERIILOR CADRU.

   Contestațiile se  pot depune în termen de 7 zile lucrătoare, începând cu data de 

04.05.2020.

   Lista de priortități poate fi consultată la avizierul din incinta Primăriei Municipiului 

Dorohoi, strada Grigore Ghica nr.34, pe site-ul www.primariadorohoi.ro şi în mass 

media locală .

 

 buton clickLISTA DE PRIORITĂȚI A SOLICITANȚILOR DE LOCUINȚĂ ÎN REGIM ANL 

CARE AU ACCES LA LOCUINȚĂ PRIN ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR CADRU.

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate, trebuie sa aveti

instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Joi, 30 Aprilie 2020)