ALTE DOCUMENTE

 

Refuzuri de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

(obiecţii cu privire la legalitate)

 

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele hotărârilor

Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului – cu caracter normativ

 

Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes 

public care urmează să fie dezbătute

 

 

Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte

administrative, cu caracter normativ

 

 

Minutele privind punctele de vedere exprimete de participanții la ședințe publice

 

 

Publicații de căsătorie

 

 

Procese-verbale ale ședințelor: 

 

            ședințe ale

        Consiliului local 

 

2020

2019

2018