Nr.

Data 

Hotărâre

Titlu:

Descarcă

004 20.01.2017 privind/ pentru aprobarea Temei de proiectare și inițierea procedurilor de contractare, PUZ - Varianta de ocolire a municpiului Dorohoi pdf_button
052 15.03.2017 privind/ pentru aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a documentației de urbanism "Plan Urbanistic General al Municipiului Dorohoi " cu Regulamentul local de urbanism aferent. pdf_button
094 25.05.2017 privind/ pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Construire Depozit Materiale de Constructii, anexa si imprejmuire teren, situat in intravilanul Municipiului Dorohoi, str. Oborul Nou nr. 1 B, CF 53905, cu acces in incinta realizat din str. Oborul Nou.

pdf_button

pdf_button

pdf_button

pdf_button

pdf_button

pdf_button

156 31.08.2017 privind/ pentru aprobare PUD - construire balcon, extindere apartament Butnaru Nicolae Daniel și Butnaru Alina Gabriela, str. C. Știubianu 44, bl. D12, ap.33 pdf_button
157 31.08.2017 privind/ pentru aprobare PUD - construire anexă pentru exploatație agricolă, localitatea Dealu Mare CF 55514 pdf_button
158 31.08.2017 privind/ pentru aprobare PUD - construire anexă pentru exploatație agricolă, localitatea Dealu Mare CF 55515 pdf_button
159 31.08.2017 privind/ pentru aprobare PUZ - înființare Baza acvacultură AQUALAND și dezvoltarea turismului cu specific pescăresc pdf_button
160 31.08.2017 privind/ pentru aprobare PUZ Extindere Intravilan, Localitatea Dealu Mare UTR 14 pdf_button