RAPORT DE EVALUARE

A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2009

 

 

 Numele autorităţii sau instituţiei publice: Primăria municipiului Dorohoi

 

INDICATORI

cod

RASPUNS

A. Procesul de elaborare a actelor normative

1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2009

A1

12

2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public

A2

      13

    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:

  1. pe site-ul propriu

A2_1

13

  1. prin afisare la sediul propriu

A2_2

13

      c.   prin mass-media

A2_3

13

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de acte normative

A3

        1

Din care, solicitate de:

     a. persoane fizice

A3_1 

-

     b. asociaţii de afaceri sau alte  asociaţii legal constituite

A3_2 

1

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ

A4

 -

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite

A5

-

6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost desemnate

A6

  2

7. Numărul total al recomandarilor primite

A7

 -

8. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative

A8

 -

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite

A9

 -

10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2009 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5)

A10

 4

B. Procesul de luare a deciziilor

1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice)

B1

           -

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:

               a. afişare la sediul propriu

B2_1

-

               b. publicare pe site-ul propriu

B2_2

-

               c. mass-media

B2_3

-

3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii)               

B3

-

 

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media

B4

-

5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publice

B5

-

6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate

B6

-

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului:

               a. informaţii exceptate

B7_1

-

               b. vot secret

B7_2

-

               c.alte motive (care ?)

B7_3

-

8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice

B8

-

9. Numărul proceselor verbale (minuta)  făcute publice

B9

-

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie în 2009

1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice:

               a. rezolvate favorabil reclamantului

C1_1

-

               b. rezolvate favorabil instituţiei

C1_2

-

               c. în curs de soluţionare

C1_3

-

    

 

 

 

            Primar,                                                   Întocmit,

ing. Dorin Alexandrescu                                jr. Ciprian Dohotariu

                                                                          Gabriel Velniceriu

     

 

Ultima actualizare (Marţi, 16 Februarie 2010)