25.02.2021

                                                                                                     PROIECTE HCL


 

 

nr.  Titlu:

Descarcă

1

Proiect de hotarare privind aprobare prelungire Contract de concesiune 

nr. 61/25.10.1995 a terenului in suprafata de 19,00 m.p. situat in

 str. Spiru Haret, lot 5, CF 56177, ocupat de garaj, proprietatea

 domnului Cerneleanu Mihail.

pdf_button
2

Proiect de hotarare privind aprobarea  concesionarii prin licitatie publica, 

a unui teren apartinand domeniului privat al Municipiului Dorohoi, 

in suprafata totala de 15,00 m.p. Situat in intravilanul Municipiului

 Dorohoi, Calea Plevnei f.n., p.c. 3616, CF 57356, proprietatea

 Municipiului Dorohoi, in vederea amenajarii unei cai de acces.

pdf_button
3

Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei spatiului 

de depozitare al Administratiei Pietelor si Oborului, loc 27, 

in suprafata de 11,40 m.p., in spatiu de inchiriat situat in 

Platoul II al Pietei Centrale a Municipiului Dorohoi, precum

 si scoaterea la licitatie a acestui spatiu, in vederea inchirierii

pdf_button
4

Proiect de hotarare privind aprobarea  Regulamentului de 

organizare si desfasurare a evaluarii managementului 

Casei Municipale de Cultura Dorohoi, pentru perioada 

03.02.2020-03.02.2021

pdf_button
5

Proiect de hotarare privind aprobarea  prelungirii contractelor  

de inchiriere cu destinatie de locuinta, pentru unii chiriasi care 

locuiesc in imobile aflate in evidenta domeniului public si 

privat al Municipiului Dorohoi si prin ANL.

pdf_button
6

Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii, la cerere, 

a doua locuinte ANL (tip garsoniera) , situate in 

str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S.10, ap.2, parter, atribuita 

d-nei Clivet Ioana, respectiv in str. 1 Decembrie nr. 24 A, 

bl. S.12, ap. 13, et.3, atribuita d-lui Pasare Andrei

 (conf. HCL nr. 195/2020), cu o alta locuinta ramasa 

vacanta, de aceeasi categorie (formata din doua camere 

de locuit), in str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S11, ap. 17, et.4,

 intrucat locuiesc impreuna.

pdf_button
7

Proiect de hotarare privind aprobarea  repartizarii a doua

 locuinte de serviciu - tip garsoniera, ramase vacante, 

construite prin ANL, conform HGR 719/2016.

pdf_button
8

Proiect de hotarare pentru  aprobarea repartizarii a trei

 locuinte ramase vacante, construite prin ANL, conform 

HCL nr. 161/27.08.2020, cuprinzand ordinea de prioritate 

a solicitantilor.

pdf_button
9

Proiect de hotarare privind aprobarea  schimbului de 

locuinte destinate inchirierii, construite prin ANL, intre

 titularii contractelor de inchiriere - CAUCA LAURA

 ALEXANDRA, domiciliata in Municipiul Dorohoi, 

str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S1, ap. 4, parter si 

POSTEUCA OTILIA, domiciliata in Mun. Dorohoi,

 str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S.1, ap. 16, et.4.

pdf_button
10

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de

 analiza si acoperire a riscurilor, pe teritoriul 

Municipiului Dorohoi, in forma actualizata.

pdf_button
11

Proiect de hotarare privind acordarea de facilitati 

personalului din Serviciul voluntar pentru situatii 

de urgenta, organizat in subordinea Consiliului 

Local al Municipiului Dorohoi

pdf_button
12

Proiect de hotarare privind completarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare 

a Centrului Național de Informare și Promovare 

Turistică Dorohoi

pdf_button
13

Proiect de hotarare privind introducerea unor 

suprafete de teren in inventarul domeniului 

privat al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
14

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii  

terenului in suprafata de 304 m.p. teren curti 

constructii CF 50410, str. Slt. Sorin Dumitras 

nr. 4, teren ocupat de constructia SC SOFIMAR

 IMOBILIARE SRL, in baza Raportului de evaluare

 intocmit de expert evaluator autorizat

pdf_button
15

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii 

terenului in suprafata de 899 m.p. teren curti 

constructii CF 55228, str. Stefan cel Mare 

nr. 111 bis, teren ocupat de constructia 

domnului Danila Cristian Constantin, in baza 

Raportului de evaluare intocmit de expert 

evaluator autorizat. 

pdf_button
16

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea 

 Hotararii Consiliului Local Dorohoi nr. 200/22.09.2020 

privind aprobarea proiectului in faza SF 

(studiu de fezabilitate) precum si a indicatorilor

 tehnico-economici pentru obiectivul de investitii

 “ Locuinte 

sociale strada Dumbrava Rosie, etapa II, mun.

 Dorohoi, jud. Botosani“.

pdf_button
17

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii 

terenului in suprafata de 427 m.p. teren pasune, 

CF 54275, str. B-dul Victoriei, f.n., teren ocupat 

de constructia d-nei Grosu Adina, in baza Raportului 

de evaluare intocmit de expert evaluator autorizat.

 
18 Proiect de hotarare privind aprobarea raxelor ce se vor incasa la Casa Municipala de Cultura si Cinematograf Melodia  pdf_button
19 Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 3 28012021 prin care s-a aprobat PUZ - Construire centru comercial, amenajare parcare si acces, amplasare mijloace publicitare, imprejmuire si organizare de santier, in mkuniciopiul Dorohoi str. CD GHEREA NR. 25, titular LIDL pdf_button
 

Adresa D.G.A.S.P.C. Botosani nr. 4300/03.02.2021, 

inregistrata la Primaria  Municipiului Dorohoi cu

 nr. 1721/03.02.2021.

pdf_button
 

Adresa Spitalului Municipal Dorohoi nr. 2187/09.02.2021

, inregistrata la Primaria Municipiului Dorohoi cu 

nr. 1991/09.02.2021.

pdf_button

Ultima actualizare (Marţi, 23 Februarie 2021)