Ședinţa Consiliului Local al Municipiului Dorohoi va avea loc

în data de 11.11.2020.

          Ordinea de zi, cuprinzând proiectele de hotărâri ce urmează a fi supuse aprobării

Consiliului Local, se poate consulta pe site-ul www.primariadorohoi.ro

secțiunea Consiliul Local 

 

Convocator Descarcă 
CONVOCATOR SEDINTA CONSILIULUI LOCAL                                                

 

pdf_button