Bugetul local pentru anul 2011 aprobat prin HCL 15/10.02.2011

Ultima actualizare (MarĊ£i, 22 Martie 2016)