Nr.

 

Data

 

 

Titlu:

 

Descarcă

112 02052011

Hotarare privind/ pentru

aprobarea închirierii prin licitaţie publică de către Şcoala cu clasele I-VIII nr. 5 Spiru Haret Dorohoi, prin director prof. Daniela Cojocaru a unui spaţiu în suprafaţă totală de 42 mp în incinta şcolii în vederea derulării programului de formare a profesorilor de Limba Română în societatea cunoaşterii

 

113 02052011

Hotarare privind/ pentru

aprobarea închirierii prin licitaţie publică de către Colegiul Naţional Grigore Ghica Dorohoi, prin director prof. Bogdan Marcel Jîşcanu a unui spaţiu în suprafaţă totală de 42 mp în incinta colegiului în vederea derulării programului de formare a profesorilor de Limba Română în societatea cunoaşterii

 

114 02052011

 Hotarare privind/ pentru

aprobarea închirierii prin licitaţie publică de către Grupul Şcolar Regina Maria Dorohoi, prin director prof. Emilian Pochişcan a unui spaţiu în suprafaţă totală de 42 mp în incinta grupului şcolar în vederea derulării programului de formare a profesorilor de Limba Română în societatea cunoaşterii

 

115 02052011

Hotarare privind/ pentru

aprobarea închirierii prin licitaţie publică de către Grupul Şcolar Regina Maria Dorohoi, prin director prof. Emilian Pochişcan a unui spaţiu în suprafaţă totală de 42 mp în incinta laboratorului de informatică a grupului şcolar în vederea derulării proiectului strategic POSDRU-87/1.3/S-57406 - Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional activităţilor de formare a cadrelor didactice din învăţământul preprimar, primat şi profesori (gimnaziu şi liceu) în perioada 2011-2013  

 

116 02052011

 Hotarare privind/ pentru

aprobarea închirierii prin licitaţie publică de către Grădiniţa nr. 9 Stefan cel Mare Dorohoi prin director prof Anişoara Doiniţa Dupu a unui spaţiu în supraf de 4,06 mp la parter

 

117 02052011

 Hotarare privind/ pentru

respingerea modificării Caietului de sarcini pentru vânzarea prin licitaţie publică a imobilului (teren şi construcţii) situat în str. Bdul Victoriei nr. 120 pc 3278/3279 reformulată potrivit amendamentului aprobat în şedinţa ordinară din data de 28.04.2011