Nr
Data

Titlu: Descarcă

13

10.02.2011

Hotarare privind/ pentru

organizarea şi funcţionarea Comisiei locale de ordine publică la nivelul municipiului Dorohoi în conformitate cu prevederile Legii 155/2010
14 10.02.2011

Hotarare privind/ pentru

aprobarea înfiinţării Poliţiei Locale a municipiului Dorohoi
15 10.02.2011

 Hotarare privind/ pentru

aprobarea bugetului local al municipiului Dorohoi pentru anul 2011
16 10.02.2011

 Hotarare privind/ pentru

preluarea ca venit la bugetul local a excedentului în sumă de 278.870 lei realizat la 31.12.2010 din activitatea finanţată integral din venituri proprii Administrarea Piaţa Obor
17 10.02.2011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local în sumă de 45000 ron pentru organizarea Festivalului de Muzică Uşoară MARŢIŞOR DOROHOIAN ediţia XXVIII desfăşurat în perioada 04.03.2011-06.03.2011
18 10.02.2011

 Hotarare privind/ pentru

iniţierea procedurii de aprobare a Temei de proiectare şi de întocmire a PUZ Zona Centrală a municipiului Dorohoi
19 10.02.2011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea formularului Autorizaţiei de execuţie (spargere) pentru lucrări subterane pe domeniul public şi privat al municipiului Dorohoi, executate la reţelele tehnico-edilitare