Comisia de analiză, evaluare şi întocmire a listei de priorităţi pentru solicitările

de locuinţe de serviciu, numită prin HCL nr. 29 în data de 18.02.2020, aduce la cunoștință 

titularilor de cereri care au solicitat o locuință de serviciu realizată prin  Programul

”Construcția de locuințe de serviciu”, Hotărârea Consiliului Local nr.140 din 20.07.2020,  

prin care s-a aprobat:

   LISTA CUPRINZÂND ORDINEA DE PRIORITATE ÎN REPARTIZAREA LOCUINȚELOR DE SERVICIU;

   LISTA CUPRINZÂND DOSARE RESPINSE PENTRU NEÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DE ACCES LA 

LOCUINȚĂ DE SERVICIU;

    LISTA CUPRINZÂND DOSARE RETRASE DE CĂTRE SOLICITANȚII DE LOCUINȚĂ DE SERVICIU;

            Hotărârea Consiliului Local nr.140 din 20.07.2020 poate fi consultată la avizierul din incinta 

Primăriei Municipiului Dorohoi, strada Grigore Ghica nr.34, pe site-ul www.primariadorohoi.ro și 

în mass media locală. 

 

 

buton click Hotărârea Consiliului Local nr.140 din 20.07.2020  

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf..

Ultima actualizare (Miercuri, 22 Iulie 2020)