Comisia de analiză, evaluare şi întocmire a listei de priorităţi

 pentru solicitările de locuinţe de serviciu, numită prin 

HCL nr.29 în data de 18.02.2020, pune la dispoziția titularilor 

de cereri care au solicitat o locuință de serviciu realizată prin  

Programul”Construcția de locuințe de serviciu”

- LISTA DE PRIORITĂȚI A SOLICITANȚILOR DE LOCUINȚĂ 

DE SERVICIU CARE AU ACCES LA LOCUINȚĂ PRIN

ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DE ACCES;

- LISTA DE PRIORITĂȚI A SOLICITANȚILOR DE LOCUINȚĂ 

DE SERVICIU CARE NU AU ACCES LA LOCUINȚĂ PRIN 

NEÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DE ACCES;

- LISTA SOLICITANȚILOR DE LOCUINȚĂ DE SERVICIU 

CARE ȘI-AU RETRAS DOSARUL.

  Contestațiile se  pot depune în termen de 7 zile lucrătoare, 

începând cu data de 02.07.2020.

 Lista de priortități poate fi consultată la avizierul din incinta 

Primăriei Municipiului Dorohoi, strada Grigore Ghica nr.34, 

pe site-ul www.primariadorohoi.ro şi în mass media locală .

 

 

 

buton clickLista de priorități a solicitanților de locuință de serviciu

care au acces la locuință prin îndeplinirea criteriilor de acces

 

buton clickLista de priorități a solicitanților de locuință de serviciu 

care au nu acces la locuință prin neîndeplinirea criteriilor de acces

 

buton clickLista solicitanților de locuință de serviciu care și-au

retras dosarul

 

 Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Miercuri, 01 Iulie 2020)