Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

Nr.

Data 

Proiect de hotărâre

Titlu:

Descarcă

001 28112013

Proiect de hotărâre privind/ pentru

concesioanarea suprafetei de 10 mp teren situat în Aleea Primăverii nr. 3 bl. D4, parter, ap. 23 Pc 3520 ocupat de balcon aferent apartamentului proprietatea dlui Luchian Gheorghe Florin

pdf_button

002 28112013 

Proiect de hotărâre privind/ pentru

concesioanarea suprafetei de 29,60 mp teren situat în str. Lt. Olinescu nr. 4 Pc 2756 pentru construirea unui balcon amenajare trepte şi alee acces la apartamentul nr. 4 din blocul E3 proprietatea dlui Anton Marius Dumitru în vederea schimbarii destinatiei apartamentului în spaţiu comercial - exclus alimentatie publica  pdf_button
003  28112013  Proiect de hotărâre privind/ pentru   concesionarea suprafetei de 20 mp teren situat în Aleea Orizont fn PC 3568 ocupat de garaj proprietatea dlui Moruz Octav   pdf_button
004 28112013 Proiect de hotărâre privind/ pentru concesionarea suprafetei de 20 mp teren situat în str. Dumbrava Rosie fn PC 3728 ocupat de garaj proprietatea dlui Ginga Costel   pdf_button
005  28112013 Proiect de hotărâre privind/ pentru  concesionarea suprafetei de 27 mp teren situat în str. Cercetas Stiubianu fn PC 3255 ocupat de garaj proprietatea dlui Tinta Dumitru   pdf_button
006  28112013  Proiect de hotărâre privind/ pentru concesionarea suprafetei de 16 mp teren situat în str. Postei nr. 3 PC 2777 ocupat de garaj proprietatea dlui Ailoaie Liviu   pdf_button
007   28112013  Proiect de hotărâre privind/ pentru  concesionarea suprafetei de 24,85 mp teren situat în str. A.I. Cuza fn PC 2314 ocupat de garaj proprietatea fam Subotnicu Neculai şi Alina   pdf_button
008   28112013  Proiect de hotărâre privind/ pentru concesionarea suprafetei de 50 mp teren situat în str. C.D. Gherea nr.124 PC 922, 923 în vederea extinderii cu anexa a locuintei proprietatea dlui Hirjoaba Marezia  pdf_button
009   28112013  Proiect de hotărâre privind/ pentru  concesionarea suprafetei de 300 mp teren situat în str. Dumbrava Rosie nr. 130 PC 499 aferent locuintei proprietatea fam. Stefan Andrei şi Stefan Aglaia  pdf_button
010   28112013  Proiect de hotărâre privind/ pentru  concesionarea suprafetei de 300 mp teren situat în str. Dumbrava Rosie nr. 102 PC 499 aferent locuintei proprietatea dl. Roman Constantin  pdf_button
011   28112013  Proiect de hotărâre privind/ pentru  concesionarea suprafetei de 34 mp teren situat în str. Bdul Victoriei PC 3187 ocupat de garaj proprietatea dlui Rotariu Constantin  pdf_button
012  28112013   Proiect de hotărâre privind/ pentru  concesionarea suprafetei de 24 mp teren situat în str. Lt Olinescu fn PC 2739 ocupat de garaj proprietatea dnei Alexandrescu Silvia   pdf_button
013  28112013   Proiect de hotărâre privind/ pentru concesionarea suprafetei de 20,40 mp teren situat în str. Bdul Victoriei fn PC 3187 ocupat de garaj proprietatea dnei Mariniuc Elena  pdf_button
014  28112013   Proiect de hotărâre privind/ pentru  concesionarea suprafetei de 21 mp teren situat în str. Bdul Victoriei fn PC 3187 ocupat de garaj proprietatea dlui Domsa Niculae  pdf_button
015   28112013   Proiect de hotărâre privind/ pentru  concesionarea suprafetei de 20 mp teren situat în str. Bdul Victoriei fn PC 3184 ocupat de garaj proprietatea dlui Gheorghiescu Radu  pdf_button
016  28112013   Proiect de hotărâre privind/ pentru  concesionarea suprafetei de 25,50 mp teren situat în str. Aleea Marului fn PC 3520 ocupat de garaj proprietatea dlui Poraicu Gheorghe  pdf_button
017  28112013   Proiect de hotărâre privind/ pentru  aprobarea propunerii de revocare a HCJ nr. 68/11.07.2003 privind transmiterea corpului vechi al imobilului Cladire I compus din demisol in supraf de 363,58 mp si parter în supraf de 837,08 mp cu o valoare de inventar de 141.448.758 lei situat în municipiul Dorohoi str. A.I. Cuza nr. 15 aferent fostului Centru de Plasament Sf Maria aflat in domeniul public al judeţului Botoşani din administrarea D.J.P.C. Botoşani în administrarea C.L. Dorohoi  pdf_button
018   28112013   Proiect de hotărâre privind/ pentru  aprobarea proiectului in fazele PT+DE+DL şi DTAC pentru obiectivul de investitii Calibrare şi asanare Pârâu Dorohoi  pdf_button
019   28112013   Proiect de hotărâre privind/ pentru aprobarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor şi zonelor verzi din municipiul Dorohoi  pdf_button
020  28112013  Proiect de hotărâre privind/ pentru  desemnarea reprezentantului Consiliului Local Dorohoi în Adunarea Generală a Asociaţilor ADI ECOPROCES Botoşani pentru aprobarea cotizaţiei anuale pentru anul 2014 pdf_button 
021  28112013  Proiect de hotărâre privind/ pentru  transmiterea în folosinţă gratuită către EON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A. a terenului în suprafaţă de 12 mp apartinând domeniului public al municipiului Dorohoi, pe durata realizării obiectivului Alimentare cu energie electrică Magazin PENNY Market + carmangerie, mun. Dorohoi, Bdul Victoriei nr. 120 şi garantarea dreptului de acces gratuit la locul de amplasare al reţelelor de distribuţie a energiei electrice pentru efectuarea intervenţiilor de retehnologizări, reparaţii, revizii şi avarii, cu oblgaţia aducerii terenului la starea iniţială  pdf_button
 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni