Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

Nr.

Data 

Proiect de hotărâre

Titlu:

Descarcă

001 31102013

Proiect de hotărâre privind/ pentru

concesionarea suprafetei de 20,50mp teren situat in B-dul Victoriei fn, PC 3187 ocupat de garaj, proprietatea dlui Calistru Cornelus

pdf_button

002 31102013 

Proiect de hotărâre privind/ pentru 

concesionarea suprafetei de 17,35 mp teren situat in str. Lt. Olinescu fn, PC 2739 ocupat de garaj, proprietatea dnei Axinte Laura  pdf_button
003 31102013  Proiect de hotărâre privind/ pentru   aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 8430 01.06.2009 încheiat cu Ghiorţu Dorel - persoană fizică autorizată, pentrun una magazie construită din lemn în suprafaţă de 30,72 mp situată în incinta Cimitirului Eternitatea Dorohoi    pdf_button
004 31102013  Proiect de hotărâre privind/ pentru 

 aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 3 chiriaşi care locuiesc în imobile aflate în evidenţa domeniului public şi privat al municipiului Dorohoi

 pdf_button
005 31102013  Proiect de hotărâre privind/ pentru   aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza SF precum şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii REABILITARE SPATII SCOLARE CORP A ŞI B instalaţii electrice, sanitare, finisaje şi tâmplărie interioară, pardoseli, tencuieli exterioare şi reabilitare instalaţii incendiu şi paratrăsnet la LICEUL REGINA MARIA, MUNICIPIUL DOROHOI   pdf_button
006 31102013  Proiect de hotărâre privind/ pentru   modificarea statului de funcţii ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de promovare în grad a d-rei Pădurariu Elena, bibliotecar la Biblioteca Municipală Dorohoi  pdf_button
007 31102013  Proiect de hotărâre privind/ pentru   cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Dorohoi în Consiliul de Administraţie al Şcolii Postliceale F.E.G. EDUCATION - Filiala Dorohoi  pdf_button
008 31102013  Proiect de hotărâre privind/ pentru  stabilirea taxei pentru închirierea terenurilor proprietatea municipiului Dorohoi aflate în administrarea Consiliului Local, în cursul anilor 2014-2019  pdf_button
009 31102013  Proiect de hotărâre privind/ pentru   aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a salariilor personalului din Şcoala Gimnazială Spiru Haret Dorohoi pe anul 2013-2014  pdf_button
010 31102013  Proiect de hotărâre privind/ pentru   introducerea unor suprafeţe de teren în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi  pdf_button
011 31102013  Proiect de hotărâre privind/ pentru  cu privire la aprobarea începând cu 01.11.2013 a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi  pdf_button
012 31102013 Proiect de hotărâre privind/ pentru  acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Dorohoi în Adunarea Generală a Asociaţilor ADI AQUA BOTOŞANI pentru aprobarea cotizaţiei anuale  pdf_button
013  31102013  Proiect de hotărâre privind/ pentru   rectificarea bugetului local al municipiului Dorohoi pentru anul 2013  pdf_button
014  31102013  Proiect de hotărâre privind/ pentru  aprobarea documentaţiei în faza DALI precum şi aprobarea indicatorilor tehnioco-economici conform devizului general actualizat în data de 22.10.2013 pentru obiectivul de investitii Podete sub strazile C.D.Gherea şi Salciilor, municipiul Dorohoi - Podet str. C.D. Gherea   pdf_button
015  31102013  Proiect de hotărâre privind/ pentru  aprobarea documentaţiei în faza DALI precum şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general actualizat în data de 22.10.2013 pentru obiectivul de investitii Podete sub strazile C.D.Gherea şi Salciilor, municipiul Dorohoi - Podet str. Salciilor pdf_button
016 31102013 Proiect de hotărâre privind/ pentru  aprobarea indicatorilor economici pentru Reparaţii parapeţi cu placaj decorativ, intersecţia străzilor A.I.Cuza şi Spiru Haret pdf_button
017 31102013 Proiect de hotărâre privind/ pentru   aprobarea documentaţiei în faza DALI şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Modernizare str. Colonel Vasiliu, mun Dorohoi pdf_button
018 31102013  Proiect de hotărâre privind/ pentru  aprobarea cofinantarii de investitii noi, pentru care se solicita finantarea, începând cu anul 2014 în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul Regenerarea urbană a municipiilotr şi oraşelor pdf_button
019  31102013  Proiect de hotărâre privind/ pentru  cu privire la organizarea evenimentului NUNTA DE AUR pentru cuplurile din Municipiul Dorohoi, care în anul 2012 şi 2013, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă pdf_button
020 31102013   Proiect de hotărâre privind/ pentru  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Extinderea reţelei de iluminat public pe strada 1 Mai pdf_button
021 31102013   Proiect de hotărâre privind/ pentru  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Instalatii gaze naturale la Gradiniţa cu program prelungit nr. 6 Dorohoi pdf_button
022 31102013   Proiect de hotărâre privind/ pentru  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Instalatii gaze naturale la Gradiniţa cu program prelungit nr. 10 Dorohoi  pdf_button
023 31102013   Proiect de hotărâre privind/ pentru  modificarea HCL nr. 50 28.02.2013 prin care s-a aprobat achiziţionarea imobilului situat în municipiul Dorohoi, str. Locomotivei nr. 4, de la S.C. COMPRO S.R.L. - administrator Vieru Marian, pentru a fi folosit cu destinaţie de locuinţe sociale şi locuinţe de necesitate pdf_button
024 31102013   Proiect de hotărâre privind/ pentru  acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către E ON Moldova Distribuţie S.A. asupra unui teren în suprafaţă de 3mp pentru realizarea obiectivului Extindere LEA 0,4 KV pe str. Alexandru cel Bun  pdf_button
025 31102013   Proiect de hotărâre privind/ pentru  aprobarea indicatorilor economici pentru repararea împrejmuirii la clădirea Casei Municipale de Cultură Dorohoi pdf_button
026  31102013  Proiect de hotărâre privind/ pentru  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Reparaţii curente la Gradiniţa nr.3 Dorohoi pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 06 Noiembrie 2013)

 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
Descarcare formulare
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni