Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

Nr.

Data 

Proiect de hotărâre

Titlu:

Descarcă

001 10102013

Proiect de hotărâre privind/ pentru

aprobarea efectuării lucrărilor de reparaţii curente în regim de urgenţă, la unele imobile aflate în domeniul public şi privat al municipiului Dorohoi, printr-o firmă cu activitate în domeniul construcţiilor

pdf_button

002 10102013 

Proiect de hotărâre privind/ pentru 

concesionarea suprafeţei de 20 mp teren situat în Aleea Dumbrava fn, PC 3568 ocupat de garaj proprietatea dnei Cuciureanu Angelica  pdf_button
003 10102013  Proiect de hotărâre privind/ pentru  schimbarea destinatiei locuinţei situate în municipiul Dorohoi, str. Olinescu nr. 4 bl. E3, ap.39, din locuinţă aflată în domeniul privat al municipiului cu regim de închiriere în locuinţă de necesitate, precum şi repartizarea acesteia în regim de urgenţă familiei Anton Claudia Monica, aflată în Lista de priorităţi aprobată prin HCL nr. 170 25.07.2013 care locuiesc provizoriu într-un apartament al Consiliului Judeţean Botoşani   pdf_button
004 10102013  Proiect de hotărâre privind/ pentru 

împuternicirea domnului primar ing. Dorin Alexandrescu şi a doamnei ec. Gavril Elena director executiv pentru a încheia şi semna contractul între Direcţia de Sănătate Publică Botoşani şi Consiliul Local Dorohoi în situaţia alocării de fonduri prin transfer de la Ministerul Sănătăţii destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru Spitalul Municipal Dorohoi 

 pdf_button
005 10102013  Proiect de hotărâre privind/ pentru  aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de reparaţii curente la subsolul Grădiniţei cu program normal nr. 3 aparţinând unităţii de învăţământ cu personalitate juridică Scoala Gimnazială A.I. Cuza Dorohoi  pdf_button
006 10102013  Proiect de hotărâre privind/ pentru  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reparaţii curente înlocuire şarpantă corp clădire şcoală din str. 1 Decembrie nr. 30 din administrarea Colegiului Naţional Grigore Ghica Dorohoi  pdf_button
007 10102013  Proiect de hotărâre privind/ pentru  rectificarea bugetului local al municipiului Dorohoi pentru anul 2013  pdf_button
008 10102013  Proiect de hotărâre privind/ pentru aprobarea scutirilor acordate în anul 2013  veteranilor de război şi persoanelor cu handicap grad I şi II de la plata taxei de salubrizare pentru anul 2013  pdf_button
009 10102013  Proiect de hotărâre privind/ pentru  aprobarea modificării Listei finale de priorităţi Anexa nr. 1, cuprinzând ordinea de prioritate pe anul 2011 a solicitanţilor de locuinţe construite pentru tineri în regim ANL în municipiul Dorohoi, judeţul Botoşani, ca urmare a soluţiionării contestaţiilor depuse la Lista aprobată prin HCL nr. 168 28.07.2011, motivat de petiţia d-nei Băetu Laura înregistrată la nr. 8863 05.07.2013  pdf_button
010 10102013  Proiect de hotărâre privind/ pentru   aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Reparaţii la acoperişul Pieţei Centrale din Platouşl I din Municipiul Dorohoi  pdf_button
011 10102013  Proiect de hotărâre privind/ pentru aprobarea indicatorilor economici pentru Reparaţii curente pereţi exteriori vestiare la Sala de Sport - Scoala Gimnazială Mihail Kogălniceanu Dorohoi   pdf_button
012 10102013 Proiect de hotărâre privind/ pentru aprobarea documentaţiei în fazele PT, DE precum şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Desfiinţare imobile B-dul Victoriei nr. 120, mun. Dorohoi pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 30 Octombrie 2013)

 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni