Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

Nr.

Data 

Hotărâre

Titlu:

Descarcă

219 10102013

Hotărâre privind/ pentru

aprobarea efectuării lucrărilor de reparaţii curente în regim de urgenţă, la unele imobile aflate în domeniul public şi privat al municipiului Dorohoi, printr-o firmă cu activitate în domeniul construcţiilor

pdf_button

220 10102013 

Hotărâre privind/ pentru 

concesionarea suprafeţei de 20 mp teren situat în Aleea Dumbrava fn, PC 3568 ocupat de garaj proprietatea dnei Cuciureanu Angelica  pdf_button
221 10102013  Hotărâre privind/ pentru  schimbarea destinatiei locuinţei situate în municipiul Dorohoi, str. Olinescu nr. 4 bl. E3, ap.39, din locuinţă aflată în domeniul privat al municipiului cu regim de închiriere în locuinţă de necesitate, precum şi repartizarea acesteia în regim de urgenţă familiei Anton Claudia Monica, aflată în Lista de priorităţi aprobată prin HCL nr. 170 25.07.2013 care locuiesc provizoriu într-un apartament al Consiliului Judeţean Botoşani   pdf_button
222 10102013  Hotărâre privind/ pentru 

împuternicirea domnului primar ing. Dorin Alexandrescu şi a doamnei ec. Gavril Elena director executiv pentru a încheia şi semna contractul între Direcţia de Sănătate Publică Botoşani şi Consiliul Local Dorohoi în situaţia alocării de fonduri prin transfer de la Ministerul Sănătăţii destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru Spitalul Municipal Dorohoi 

 pdf_button
223 10102013  Hotărâre privind/ pentru  aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de reparaţii curente la subsolul Grădiniţei cu program normal nr. 3 aparţinând unităţii de învăţământ cu personalitate juridică Scoala Gimnazială A.I. Cuza Dorohoi  pdf_button
224 10102013  Hotărâre privind/ pentru  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reparaţii curente înlocuire şarpantă corp clădire şcoală din str. 1 Decembrie nr. 30 din administrarea Colegiului Naţional Grigore Ghica Dorohoi  pdf_button
225 10102013  Hotărâre privind/ pentru  rectificarea bugetului local al municipiului Dorohoi pentru anul 2013  pdf_button
226 10102013  Hotărâre privind/ pentru  aprobarea scutirilor acordate în anul 2013  veteranilor de război şi persoanelor cu handicap grad I şi II de la plata taxei de salubrizare pentru anul 2013  pdf_button
227 10102013  Hotărâre privind/ pentru  aprobarea modificării Listei finale de priorităţi Anexa nr. 1, cuprinzând ordinea de prioritate pe anul 2011 a solicitanţilor de locuinţe construite pentru tineri în regim ANL în municipiul Dorohoi, judeţul Botoşani, ca urmare a soluţiionării contestaţiilor depuse la Lista aprobată prin HCL nr. 168 28.07.2011, motivat de petiţia d-nei Băetu Laura înregistrată la nr. 8863 05.07.2013  pdf_button
228 10102013  Hotărâre privind/ pentru   aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Reparaţii la acoperişul Pieţei Centrale din Platouşl I din Municipiul Dorohoi  pdf_button
229 10102013  Hotărâre privind/ pentru  aprobarea indicatorilor economici pentru Reparaţii curente pereţi exteriori vestiare la Sala de Sport - Scoala Gimnazială Mihail Kogălniceanu Dorohoi   pdf_button
230 10102013 Hotărâre privind/ pentru aprobarea documentaţiei în fazele PT, DE precum şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Desfiinţare imobile B-dul Victoriei nr. 120, mun. Dorohoi pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 30 Octombrie 2013)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni