Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

Nr.

Data 

Proiect

de

Titlu:

Descarcă

204 26092013

Hotărâre privind/ pentru

acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către EON Moldova Distribuţie S.A., asupra unui teren în suprafaţă de 91 mp pentru realizarea obiectivului Inlocuire PTM 20/0,4 KV nr. 67 Dorohoi cu PTAv, demontat de la complexul Palas Iasi

pdf_button

205 26092013

Hotărâre privind/ pentru 

aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 17 13.09.2010 actualizat prin Actul adiţional nr. 3315 05.03.2012, domnului Surdu Cristian Petrişor, pentru ap. nr. 16 situat în municipiul Dorohoi, str. Dimitrie Pompeiu nr. 72, bl. C2, et. 3, construit în regim ANL   pdf_button
206 26092013

Hotărâre privind/ pentru

aprobarea vânzării locuinţei situate în str. Calea Plevnei nr. 17, bl. P3, ap. 10, et. 2, în baza Decret Lege 61/1990 şi Legii 85/1992, la cerere, titularului contractului de închiriere - Vatamanu Elena pdf_button
207 26092013 Hotărâre privind/ pentru aprobarea documentaţiei în fazele PT, DE, precum şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Desfiinţare imobile Bdul Victoriei nr. 120, mun. Dorohoi, jud. Botoşani pdf_button
208 26092013 Hotărâre privind/ pentru aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul Reabilitare teren sport - Scoala Gimnazială Mihai Kogălniceanu Dorohoi  pdf_button
209 26092013 Hotărâre privind/ pentru aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul Reabilitare teren sport - Scoala Gimnazială Spiru Haret Dorohoi pdf_button 
210 26092013 Hotărâre privind/ pentru aprobarea concesionării, prin licitaţie publică deschisă, a terenului în suprafaţă de 24 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Dorohoi, situat în str. Aleea Narciselor fn, PC 3520, în vederea construirii unui garaj auto  pdf_button 
211 26092013   Hotărâre privind/ pentru concesionarea suprafeţei de 15,81 mp teren situat în str. Cercetaş Ştiubianu fn, PC 3223, ocupat de garaj, proprietatea domnului Damian Codin   pdf_button
212 26092013 Hotărâre privind/ pentru concesionarea suprafeţei de 21,70 mp teren situat în str. Lt. Olinescu fn, PC 2739, ocupat de garaj, proprietatea doamnei Ucraineţ Aurica   pdf_button
213 26092013  Hotărâre privind/ pentru  aprobarea documentaţiei în faza SF precum şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Reabilitare instalaţii electrice, de încălzire, tencuieli interioare şi exterioare, reabilitare holuri, pardoseli şi plafoane, paratrăsnet, instalaţie incendiu, dotare laboratoare la Colegiul Grigore Ghica mun. Dorohoi, jud. Botoşani pdf_button 
214 26092013  Hotărâre privind/ pentru  aprobarea modificarii componentei comisiilor de licitatie si de solutionare a contestatiilor, pentru desfasurarea licitatiilor in vederea inchirierii spatiilor, a terenurilor si a meselor aflate in pietele si oborul municipiului Dorohoi, sprobste prin HCL nr. 9 din 12072012  pdf_button
215 26092013  Hotărâre privind/ pentru  aprobarea încheierii unui nou contract cu EON GAZ - privind furnizarea agentului termic cu gaz metan la blocul C1 ANL str. CDGherea nr. 4 pdf_button 
216 26092013 Hotărâre privind/ pentru rectificarea bugetului local al municipiului Dorohoi pentru anul 2013 pdf_button 
217 26092013 Hotărâre privind/ pentru aprobarea indicatorilor economici pentru Reabilitare Gradinita nr. 6, mun. Dorohoi  pdf_button 
218 26092013 Hotărâre privind/ pentru aprobarea statului de funcţii a Spitalului Municipal Dorohoi octombrie 2013  pdf_button

Ultima actualizare (Marţi, 15 Octombrie 2013)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni