Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

Dorohoi, 21 septembrie 2022

 

 

 

Primăria Municipiului Dorohoi, prin domnul primar ing. Dorin Alexandrescu a semnat marţi, 20 septembrie 2022, contractul de execuție lucrări pentru proiectul „Modernizare Grădiniţa nr. 8, municipiul Dorohoi, judeţul Botoşani”, cod SMIS 120871. Finanţarea proiectului se va realiza în baza contractului de finanţare nr. 4527/16.07.2019 în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale.

Contractul de lucrări a fost atribuit S.C. termoproduct gam S.R.L., fiind în valoare de 1.592.196,08 lei fără T.V.A.

Lucrările propuse au ca scop alinierea la standardele actualeprivind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru grădiniţe de copiişi crearea celor mai bunecondiții de confort, siguranță și securitate pentru toți copiii din grădiniță, oferind spaţii moderne, echipate şi finisate corespunzător.

Prin modernizarea şi dotarea grădiniţei, se vor crea facilităţi pentru copii şi cadre didactice(iluminare, confort termic, încăperi prietenoase, predare cu ajutorul videoproiectorului şi al echipamentelor audio) şiva creşte calitatea actului educaţional.

 

Proiectul de modernizare a grădiniţei are ca termen de finalizaredata de 31.12.2023.

 

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență