Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

Nr.

 

Data

Hotărâre

 

Titlu:

 

Descarcă

172 25.08.2011 Hotarare privind/ pentru rectificarea bugetului local al municipiului Dorohoi pentru anul 2011
173 25.08.2011 Hotarare privind/ pentru aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului
174 25.08.2011 Hotarare privind/ pentru aprobarea diminuarii suprafetei de teren care face obiectul Contractului de concesiune nr. 142 din 11 iulie 2003 cu 1.811 mp teren situat în pc 1339 şi a redevenţei anuale de la suma de 8.487 lei la 3.728,78 lei începând cu data de 25.09.2011 şi scoatere din inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi a aceleaşi suprafeţe de teren cu valoarea de inventar aferentă 
175 25.08.2011

 

Hotarare privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 63 mp teren situat în Aleea Mărului fn pc 3564 ocupat de spaţiu comercial proprietatea S.C. BISCOP S.R.L.

176 25.08.2011 Hotarare privind/ pentru concesionarea suprafeţei de 14,64 mp teren cota indiviză aferent spatiu proprietatea dl Costea Dan, situat în Bdul Victoriei nr. 5, bl. A3, parter, pc 3459
177 25.08.2011 Hotarare privind/ pentru concesionarea suprafeţei de 6,63 mp teren situat în str. Gheorghe Doja nr. 12, bl. G12, parter, pc 2819 în vederea construirii unui balcon aferent ap. 6 proprietatea dnei Postolache Georgeta
178 25.08.2011 Hotarare privind/ pentru aprobarea Listei de repartizare pentru 40 unităţi locative construite în cartierul Dumbrava Roşie şi Drochia conform HCL nr. 260 16.12.2010, fa,iliilor afectate de inundaţiile din vara anului 2010, care au locuit în imobile proprietate publică şi privată a municipiului Dorohoi
179 25.08.2011 Hotarare privind/ pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică în municipiul Dorohoi
180 25.08.2011 Hotarare privind/ pentru introducerea unor suprafeţe de teren în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi
181 25.08.2011 Hotarare privind/ pentru aprobarea contractului de finanţare cu nr. de referinţă COM 11 PR 19 BT RO pentru proiectul Promoting ICT Usage and Foreign Acquisition for a Better Proffesional Perspective
182 25.08.2011 Hotarare privind/ pentru aprobarea Studiului de oportunitate în vederea concesionării unei suprafeţe de 110 mp teren şi construirea unui spaţiu comercial P+1E în str. CD GHEREA nr. 28 municipiul Dorohoi de către S.C. BISCOP EDIL SRL Dorohoi în locul imobilului existent proprietatea societăţii
 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
Descarcare formulare
Achizitie Servicii de creditare bancară de 6.000.000 lei
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni