Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

Răspuns la solicitările de clarificări - privind procedura de achiziționare

 ”Servicii creditare bancară 18.000.000 lei”

 

 

Primăria Municipiului Dorohoi a primit solicitări de clarificări cu privire la invitația de participare 

ADV 1255494/16.11.2021 privind inițierea procedurii de achiziționare ”Servicii creditare 

bancară 18.000.000 lei”, printre care:

1 Acordul CRC completat – formularul atasat;

2 HCL de contractare a creditului de investitii;

3 HCL de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ale obiectivelor de investitii pentru 

care solicitati finantare;

4 Dovada transmiterii HCL-urilor de mai sus catre Institutia Prefectului pentru obtinerea 

avizului de legalitate;

5 Contractele de finantare si actele aditionale incheiate cu Autoritatea de Management

 pentru proiectele de investitii care urmeaza sa fie finantate din credit;

6 Bugetele proiectelor de investitii;

7 Rapoartele de progres;

8 Tabelul cu privire la obiectivele de investitii care vor fi finantate din credit;

9 Acceptarea depunerii draftului de contract al bancii in care vor fi inserate conditiile

 stipulate in cadrul documentatiei descriptive;

10 Transmiterea machetei graficului estimat de rambursare in care sa fie cuprinsa

valoarea ratelor lunare pe care le-am prevazut la rambursare sau valoarea ratelor lunare 

pe care le-am avut in  vedere in elaboararea solicitarii de credit;

11 Situatiile financiare la data de 30.09.2021, respectiv:

· Bilant;

· Anexa 12 venituri (inclusive defalcarea pe sectiunile de functionare si dezvoltare);

· Anexa 13 cheltuieli;

· Anexa 7 cheltuieli detaliate (centralizatorul defalcat pe sectiunile de functionare 

si dezvoltare);

12 Formularele Achiziției în format word;

13 Prelungirea perioadei de depunere a ofertei.

14.Având în vedere faptul că în draftul graficului de rambursare pus la dispoziție de către 

Autoritatea Contractantă - Primăria Municipiului Dorohoi, dobânda este prevăzută lunar 

iar în Fișa de Date plata dobânzii este prevazută trimestrial, în data de 25 a ultimei luni 

din fiecare trimestru, comunicăm și confirmăm că plata dobânzii se va efectua lunar, 

în data de 25 ale lunii, odată cu plata ratei de principal.

 

Precizăm că toți cei care sunt interesați să depună ofertele, pot obține documentele

 în urma transmiterii Solicitărilor de clarificări la adresa 

de e-mail  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Ultima actualizare (Vineri, 26 Noiembrie 2021)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență