Managementul calitatii
Anunturi licitații
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale
Stare civilă
Nr
Data
Titlu: Descarcă
001 27012011

Hotarare privind/ pentru

însuşirea modificărilor survenite în structura inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Dorohoi, jud. Botoşani, atestat prin HG 971/2002

 

 

002 27012011

 

Hotarare privind/ pentru

lotizarea sprafeţei de 15900 mp teren situat în str. Dumbrava Roşie, PC 499, aparţinând domeniului privat al municipiului Dorohoi pe care s-a construit locuinţe familiilor strămutate

 

003 27012011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea criteriilor în baza cărora se va face plata de la bugetul local al utilităţilor pentru taberelor de sinistraţi din Municipiul Dorohoi

 

004 27012011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 18 chiriaşi care locuiesc în municipiul Dorohoi, str. CD Gherea nr. 4, bl. C1, locuinţe construite în regim ANL

 

005 27012011

 

Hotarare privind/ pentru

cu privire la aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 36 chiriaşi care locuiesc în cele 36 locuinţe sociale situate în CARTIERUL DROCHIA - aflate în evidenţa domeniului public a municipiului Dorohoi.

 

006 27012011

 

Hotarare privind/ pentru

scutirea de la plata impozitului pentru clădirile situate în str. Mărăşti nr. 1 datorat bugetului local de către S.C. FLORISOL PRODUCT S.R.L. care a suferit pierderi în urma calamităţilor naturale care au avut loc în municipiul Dorohoi la sfârşitul lunii iunie 2010

 

007 27012011

 

Hotarare privind/ pentru

acordarea unui mandat special dl ing. Dorin Alexandrescu, reprezentant al municipiului Dorohoi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Botoşani să voteze în numele şi pe seama Consiliului Local cuantumul cotozaţiei anuale şi modalitatea de plată a acesteia precum şi a reprezentanţilor care săreprezinte municipiul Dorohoi, în cazul în care dl. ing. Dorin Alexandrescu se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat

 

008 27012011

 

Hotarare privind/ pentru

avizarea Studiului de specialitate privind indicatorii de performanţă ai serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, studiu întocmit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Botoşani pentru stabilirea insicatorilor de performanţă ai serviciului furnizat de operatorul regional S.C. Nova ApaServ S.A. Botoşani

 

009 27012011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea comisiei de analiză, evaluare şi întocmire a listei de priorităţi pentru solicitările de locuinţe construite în regim ANL, conform anexei 11 din HGR 962/2001 cu modif. şi completările ulterioare şi totodată a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

 

010 27012011

 

Hotarare privind/ pentru

darea în administrarea Judeţului Botoşan a terenurilor pentru construirea obiectivului Puncte (platforme) de colectare a deseurilor aferente proiectului Sistem integrat de management al deseurilor în judeţul Botoşani

 

011 27012011

 

Hotarare privind/ pentru

darea în administrarea Judeţului Botoşan a terenurilor pentru construirea obiectivului Inchidere depozit neconform Dorohoi aferent proiectului Sistem integrat de management al deseurilor în judeţul Botoşani

 

012 27012011

 

Hotarare privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 26,00 mp în str. CD Gherea nr. 51 pc 1444 ocupată de spaţiu comercial proprietatea S.C. MISONE S.R.L. Dorohoi

 

 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni