Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

PROIECTE H.CL. 19.12.2019


 

 

nr.  Titlu:

Descarcă

1

Proiect de hotarare privind  aprobarea  retelei unitatilor

de invatamant preuniversitar din Municipiul Dorohoi,  

pentru anul scolar 2020-2021.

pdf_button
2

Proiect de hotarare  privind modificarea anexei nr. 2 din 

HCL nr. 252/28.11.2019, in sensul stabilirii elementelor 

prevazute in reglementarile OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ.

pdf_button
3

Proiect de hotarare privind aprobarea  Planului anual de 

actiuni privind serviciile sociale administrate si finantate 

din bugetul local al Municipului Dorohoi, petru anul 2020

pdf_button
4

Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a 

statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala din

 structura Consiliului Local al Municipiului Dorohoi,

 incepand cu 01.01.2020.

pdf_button
5

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii terenului 

in suprafata de 477 m.p. teren curti constructii, 

pc 1573/1574/1576, str. Matei Basarab nr. 4,aferent 

propritatii d-nei Matei Viorica, in baza Raportului de 

evluare intocmit de expert evaluator autorizat.

pdf_button
6

Proiect de hotarare privind  aprobarea repartizarii 

unei locuinte, ramasa vacanta, construita prin ANL, 

conform HCL nr. 61/18.03.2019, cuprinzand ordinea

de prioritate a solicitantilor.

pdf_button
7

Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii 

contractelor de inchiriere pentru un numar de

 8 chiriasi care lociuiesc in imobile aflate in evidenta 

domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi  

pdf_button
8

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii 

bugetului local al Municipiului Dorohoi.

 
9

Proiect de  hotarare privind stabilirea taxelor si

impozitelor locale pentru anul 2020.

pdf_button
10

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 8.000 lei

 Asociatiei Club Sportiv INTER Dorohoi.

pdf_button
11 aprobarea taxelor si tarifelor ce se vor incasa de catre Directia Administratia Pietelor si Oborului incepand cu 01 ianuaria 2020 pdf_button
12 aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 5 / 2005 pentru o durata egala cu jumatate din durata sa initiala  pdf_button
13 schimbarea destinatiei locuintei situate in str. Drochia nr. 6 ap19 din locuinta sociala in locuinta de necesitate si repartizarea acesteia in regim de urgenta familiei BURUIANA IULIAN pdf_button
14 aprobarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Dorohoi pentru imobilul inscris in CF56818 C6 in suprafata de 7763mp teren fotbal antrenament, pentru actualizarea CF 56818 in cadrul proiectului Construire Baza sportiva TIP 1  pdf_button
15

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, pentru stabilirea formei de gestiune pentru Serviciul de iluminat public

și aprobarea Regulamentului și Caietului de sarcini pentru serviciul de iluminat public pe raza municipiului Dorohoi

pdf_button
  Adresa nr. 20 17122019 pdf_button
 

Alte probleme ale activitatii curente. 

 

Ultima actualizare (Joi, 19 Decembrie 2019)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni