Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

 

   

ALTE DOCUMENTE

 

Refuzuri de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

(obiecţii cu privire la legalitate)

 

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele hotărârilor

Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului – cu caracter normativ

 

Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes 

public care urmează să fie dezbătute

 

 

Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte

administrative, cu caracter normativ

 

 

Minutele privind punctele de vedere exprimete de participanții la ședințe publice

 

 

Publicații de căsătorie

 

 

Procese-verbale ale ședințelor: 

 

            ședințe ale

        Consiliului local 

 

2020

2019

2018

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență