Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

 


 

 

nr.  Titlu:

Descarcă

1

Proiect de hotarare privind  aprobarea numarului de burse acordate

 in anul scolar 2019-2020 elevilor din invatamantul

 preuniversitar de stat din Municipiul Dorohoi 

pdf_button
2

Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

UAT Dorohoi in Adunarea Generala a Asociatilor ADI ECOPROCES Botosani.

pdf_button
3

Proiect de hotarare   privind preluarea din administrarea SC Nova Apaserv S.A. 

Botosani, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi, a unor bunuri 

avand o valoare de inventar de 67.307,90 lei. 

pdf_button
4

Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din inventarul domeniului public al 

Municipiului Dorohoi, in inventarul domeniului privat al Municipiului Dorohoi,

 in vederea casarii si dezafectarii unui bun in valoaare de 1.518,00 lei.

pdf_button
5

Proiect de hotarare privind aprobarea casarii si valorificarii, in conditiile legii, 

a unor bunuri inregistrate in inventarul domeniului privat al Municipiului Dorohoi, 

avand o valoare de inventar de 8.338,39 lei

pdf_button
6

Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Dorohoi, prin Consiliul 

Local al Municipiului Dorohoi, la constituirea" Asociatiei pentru Dezvoltare

 Intercomunitara - Dezvoltare Sustenabila si Integrata in Tara de Sus.

pdf_button
7

Proiect de hotarare privind probarea efectuarii de cheltuieli din bugetul local,

 in suma de 5.000 lei, pentru organizarea Festivalului-Concurs 

Interjudetean de colinde, cantece de iarna, datini si obiceiuri de Craciun

 si Anul Nou " Primeste-ne gazda-n casa !", editia a-III-a, desfasurata in

 perioada 07-08 ecembrie 2019.

pdf_button
8

Situatii de Urgenta al Municipiului Dorohoi, de categoria V1, a organigramei, 

structurii organizatorice si a Regulmentului de Organizare si Functionare.

pdf_button
9

Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor pentru colectare, sortare, 

transfer, depozitare deseuri pe raza UAT Dorohoi, pentru anul 2020.

 
10

Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii locuintei construita in regim ANL,

 situata in Municipiul Dorohoi, str. Dimitrie Pompeiu nr. 70, bl. C.3, ap. 19, parter,

 la cerereatitularului contractului de inchiriere, VELNICIUC CEZAR, in conformitate

 cu prevederile Legii nr. 152/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

pdf_button
11

Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere,

 pentru un numar de 9 chiriasi, care locuiesc in imobile aflate in evidenta 

domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi si prin A.N.L.

pdf_button
12

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local 

al Municipiului Dorohoi in Consiliul de Administratie al Liceului Regina Maria, 

Municipiul Dorohoi.

pdf_button
13

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru

 concesionare teren, amenajare cale de acces din exterior, pentru imobilul 

situat in B-dul Victoriei nr. 15, bl. F.3, ap. 3, CF 51786-C1-U1, proprietate Danila Ioan Sorin si Danila Camelia

pdf_button
14

Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii suprafetei de 10,00 m.p. 

Teren situat in B-dul Victoriei nr. 15, bl. F.3, pc 3520,

 in vederea amenajarii unei cai de acces la imobilul (spatiu comercial ), 

proprietatea d-lui Danila Ioan Sorin

pdf_button
15 Proiect de hotărâre privind modificare, începând cu 01.11.2019 a Regulamentului de Organizare și Funcționare a DAS  pdf_button
16 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 20000 lei Parohiei Înalțarea Domnului - Loturi Enescu pentru instalarea unei centrale termice pdf_button
17 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Amenajare și reparații interioare Scoala nr. 2 Dorohoi pdf_button
18 Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ și a Regulementului local de urbanism pentru INFIINȚARE FERMA REPRODUCȚIE SUINE, FNC PENTRU PREPARAREA  FURAJELOR , PUT FORAT BRANSAMENTE UTILITATI DRUMURI ȘI IMPREJMUIRE pdf_button
  Adresa nr. 13 din 01102019 pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 30 Octombrie 2019)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni