Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local
 Titlu: Descarcă
 Hotarare privind/ pentru  concesionarea supraf.de 21.60 mp teren situat în Aleea Victoriei f.n. p.c. 3267-3269, ocupată de garaj, loc.16, propr. d-lui Apetrea Valentin Viorel 


 

Hotarare privind/ pentru

 concesionarea supraf.de 21.60 mp teren situat în Aleea Victoriei f.n. p.c. 3269, ocupată de garaj, loc.28, propr. d-lui Guşilă Dorel Ciprian 

 

Hotarare privind/ pentru  concesionarea supraf.de 21.60 mp teren situat în str. Cercetaş Ştiubianu f.n. p.c. 3223, ocupată de garaj, loc.28, propr. d-lui Damian Valerica 

 

Hotarare privind/ pentru concesionarea supraf.de 30.00 mp teren situat în Aleea Victoriei f.n. p.c. 3267, ocupată de garaj, loc.28, propr. d-lui Crudu Dragoş 

 

 Hotarare

pentru/privind

 concesionarea supraf.de 3.05 mp teren ocupat de balcon aferent ap. 32, situat în Bdul Victoriei nr. 41, bl. G6, parter, p.c. 3728, propr. d-nei Olariu Lacrămioară


Hotarare privind/ pentru  concesionarea supraf.de 21.60 mp teren situat în Aleea Victoriei f.n. p.c. 3269, ocupată de garaj, loc.5, propr. d-lui Tudosă Vasile 

 

 Hotarare privind/ pentru  concesionarea supraf.de 21.60 mp teren situat în Aleea Victoriei f.n. p.c. 3269, ocupată de garaj, loc.12, propr. d-lui Ghiortu Dorel


 Hotarare privind/ pentruconcesionarea supraf.de 21.60 mp teren situat în Aleea Victoriei f.n. p.c. 3267-3269, ocupată de garaj, loc.11, propr. d-nei Codreanu Elena 


 Hotarare privind/ pentruconcesionarea supraf.de 1.115,07 mp teren destinat amenajării şi desfacerii de plante , flori şi arbuşti ornamentali, situat în str. Poştei f.n. p.c. 2778 


 Hotarare privind/ pentru concesionarea supraf.de 8.05 mp teren, ocupat de balcon aferent apartamentului nr. 4, situat în Calea Plevnei nr. 17, bl. P2, parter, p.c. 3616, proprietatea d-lui Murariu Viorel


 Hotarare privind/ pentru concesionarea supraf.de 7.30 mp teren, ocupat de balcon aferent apartamentului nr. 14, situat în Aleea Victoria nr. 7, bl. D14, parter, proprietatea d-nei Lacusta Laria


 Hotarare privind/ pentru diminuarea supraf.de 20,36 mp teren, aprobată spre concesionare prin  HCL nr. 171/25.06.2009 la dimensiunea de 14,80 mp teren în vederea construirii unui balcon aferent apartamentului nr. 22 situat în str. 1 Decembrie nr. 15, bl. I7, parter, proprietatea d-lui Damache Dan Mircea  


 Hotarare privind/ pentru aprobarea proiectului tehnic privind instalaţiile de utilizare gaze naturale la duplexurile situate în cartier Drochia, aferente obiectivului de investiţii "Locuinţe sociale, str. Drochia, Municipiul Dorohoi, judeţul Botoşani"


 Hotarare privind/ pentru introducerea unor suprafeţe de teren în inventarul domeniului privat al Municipiului Dorohoi
  


 Hotarare privind/ pentru aprobarea vânzării, în principiu, a terenului proprietate privată a Municipiului Dorohoi, p.c. 1261 în suprafaţă de 598 mp, str. Aprodu Arbore nr. 4, Dorohoi.   


 Hotarare privind/ pentru aprobarea vânzării terenului prin licitaţie public, situat în str. 1 Decembrie nr. 43, p.c.2581, în suprafaţă de 244 mp, în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat  


 Hotarare privind/ pentru aprobarea modificării statutului de funcţii, respectiv modificarea a doua posturi de studii medii în studii superioare, la Biblioteca Municipiului Dorohoi din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi
 


 Hotarare privind/ pentru scutirea de la plata impozitului pentru clădirea d-lui Rusch Carl Alois Gerold sutuată în Dorohoi, B-dul Victoriei nr. 104, utilizată pentru activităţi social umanitare de către Asociaţia Sarepta Dorohoi.  


 Hotarare privind/ pentru aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 11 chiriaşi care locuiesc în imobile aflate în evidenţa domeniului public şi privat al municipiului Dorohoi
 


 Hotarare privind/ pentru aprobarea, în principiu, a vanzării prin licitaţie publică a spaţiului comercial - proprietate privata a Municipiului Dorohoi, situat în str. C D Gherea nr. 6, bl. G15, parter - în suprafaţă de 60,74 mp   


 Hotarare privind/ pentru schimbarea destinaţiei locuinţei situată în Municipiului Dorohoi, str. D.Furtună nr. 7, ap.4, din locuinţa în regim de închiriere în locuinţă de necesitate, precum şi repartizareaacesteia în regim de urgenţă d-lui Bordeianu Gheorghe, care locuieşte în zona centrală a municipiului - zona demolabilă 
 


 Hotarare privind/ pentru aprobarea preţului de vânzare rezultat din Raportul de evaluare întocmit în baza Decretului Lege nr. 61/1991 şi Legii nr. 85/1992, pentru locuinţa situată în Bdul Victoriei nr. 39, bl. G8, ap. 25 ce urmează a fi vândută la cerere titularului contractului de închiriere    

 Hotarare privind/ pentru subinchirierea de catre domnul Hudim Ilie  a doua camere de locuit din cele 3 existente din imobilul situat in municipiul Dorohoi str. Stefan Airinei nr 24
  Hotarare privind/ pentru aprobarea participarii Consiliului Local Dorohoi la implementarea proiectului BIBLIONET - Lumea în biblioteca ta
 


 Hotarare privind/ pentrumajorarea numărului de muncitori necalificaţi, cu 20 muncitori necalificaţi, din rândul şomerilor Municipiului Dorohoi, până la sfârşitul anului 2010
 


 Hotarare privind/ pentru aprobarea Planului de reparaţii curente fond locativ - reparaţii acoperiş - pentru un număr de 4 apartamente situate la etajul IV al blocului aflate în domeniul privat al municipiului Dorohoi, pentru anul 2010  


 Hotarare privind/ pentru modificarea şi completarea HCL nr. 75/2008 privind Regulamentul de organizare a circulaţiei rutiere în Municipiul Dorohoi
  


 

 

Ultima actualizare (Joi, 29 Aprilie 2010)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență