Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local
 Titlu: Descarcă
 Hotarare privind/ pentru  privind introducerea unor suprafete de teren în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea vânzării supraf. de 234 mp teren în strada Grigore Ghica nr. 49A, pc 2334, prin licitatie publică şi a suprafeţei de 104 mp tn ocupat de construcţii, în baza raportului de evaluare 

 

Hotarare privind/ pentru aprobarea vânzării terenului situat în str. Grigore Ghica fn, PC 2314 în supraf de 357,92 ocupat de construcţia proprietatea dlui. Pojoga Sandu, în baza raportului de evaluare 

 

Hotarare privind/ pentru aprobarea vânzării terenului prin licitaţie publică situat în str. 1 Decembrie nr. 43, PC 2581 în supraf de 244 mp în baza raportului de evaluare


 

 

Hotarare privind/ pentru  aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 15 chiriaşi care locuiesc în imobile aflate în evidenţa domeniului public şi privat al municipiului Dorohoi 

Hotarare privind/ pentru  aprobarea preţului de vânzare rezultat din Raportul de evaluare întocmit în baza Decretului Lege nr. 61/1991 şi a Legii nr. 85/1992 pentru locuinţa situată în str. Bdul Victoriei nr. 37, bl. G3, ap. 20, et. 4 ce urmează a fi vândută la cerere titularului contractului de închiriere 

Hotarare privind/ pentru  aprobarea în formă actualizată a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul municipiului Dorohoi

 


 

  iniţierea procedurii de întocmire a PUZ şi aprobarea Temei de proiectare pentru terenul situat în PC 2519 str. 1 Decembrie, mun Dorohoi

 


 

 

  iniţierea procedurii de întocmire a PUZ şi aprobarea Temei de proiectare pentru terenul situat în PC 3278 şi 3279 Bdul Victoriei fn, mun Dorohoi


  concesionarea suprafeţei de 15,66 mp teren situat în str. Grigore Ghica fn, PC 2314, ocupată de sediu-punct de lucru proprietatea S.C. DANALIS SRL IAŞI


  concesionarea supraf de 9,00 mp teren situat în Aleea Pinului fn PC 2756 ocupată de magazie proprietatea dlui Onciuleanu Constantin


  concesionarea suprafeţei de 20,00 mp teren în vederea amenajării intrării şi execuţie rampa de acces pentru persoane cuhandicap la spaţiul situat în str. Spiru Haret nr. 9, bl. 16 A, pc. 2903


  aprobarea criteriilor pentru anul 2010 în vederea repartizării locuinţelor din fondul locativ aparţinând domeniului privat al Municipiului Dorohoi, în regim de închiriere şi a locuinţelor sociale din fondul locativ aparţinând domeniului public al mun Dorohoi


 

  aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2010 în vederea repartizării locuinţelor din fondul locativ aparţinând domeniului privat al Municipiului Dorohoi, în regim de închiriere şi a locuinţelor sociale din fondul locativ aparţinând domeniului public al mun Dorohoi


  aprobarea completării Listei cu clasificarea activităţilor economiei naţionale CAEN care fac obiectul de activitate al DSP


  modif. art. 1 din HCL nr. 214/30.08.2007 privind înfiinţarea punctului de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice


  predarea bunurilor din domeniul public al mun Dorohoi, realizate prin programul de Reabilitare a sistemului de alimentare cu apă - finalizarea obiectivelor de investiţii din Dorohoi, jud. Botoşani finanţate prin programul PHARE 2002/SAMTID faza I şi alte investiţii prin concesiune către S.C. APA GRUP S.A.


  desemnarea reprezentanţilor administraţiei publice locale în Consiliile de administraţie şi Comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii activităţii, constituite la nivelul unităţilor de învăţământ din municipiul Dorohoi


 

 

Ultima actualizare (Joi, 25 Martie 2010)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență