Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local
 Titlu: Descarcă
 Hotarare privind/ pentru  aprobarea bugetului Consiliului Local al Municipiului Dorohoi pe anul 2010


Hotarare privind/ pentru

 aprobarea utilizării fondului de rulment în suma de 523.000 lei rezultat la închiderea exerciţiului bugetar 2009


 

Hotarare privind/ pentru preluarea ca venit la bugetul local a excedentului în suma de 359.000 lei realizat la 31.12.2009 de activitatea finanţată integral din venituri proprii Administrare pieţe-Obor


 

Hotarare privind/ pentru  aprobarea în principiu a contractării unui împrumut bancar în sumă de 3.900.000 lei pentru finanţarea unor obiective de interes local şi numirea comisiei de selectare şi analiză a ofertelor


 

Hotarare privind/ pentru  însuşirea modificărilor şi completărilor survenite înstructura inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Dorohoi, judeţul Botoşani, atestat prin HG nr. 971/2002


Hotarare privind/ pentru  aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 14/23.03.2004 încheiat cu S.C. MISONE S.R.L. Dorohoi, având ca obiect concesionarea suprafeţei de 173,07 mp, teren situat în str. Duzilor nr. 4, bloc L1, parter

 


Hotarare privind/ pentru  aprobarea SF şi a inficatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţie: Reconstrucţia ecologică a pădurii - parc de protecţie şi agrement Deali Criva, municipiul Dorohoi


 

 

arare privind/ pentru  respingerea cererii pentru vânzarea apartamentului situat în str. Ştefan cel Mare nr. 9, bl. D18, ap.1, parter, aflat în domeniul privat de interes local al municipiului Dorohoi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992, familiei Abdulbaki Elena Carmen şi Abdulbaki Bara, ca urmare a Notificării nr. 1/7.01.2010

 

 

 

 

 

Ultima actualizare (Joi, 25 Martie 2010)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență