Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local
 Titlu: Descarcă
 Hotarare privind/ pentru  aprobarea vânzării locuinţei proprietate privată a municipiului Dorohoi şi suprafeţei de 58,39 mp teren, doamnei Lazar Petronela, în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat  


  

 

 

 

 

Hotarare privind/ pentru

 aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 11 chiriaşi care locuiesc în imobile aflate în evidenţa domeniului public şi privat al municipiului Dorohoi
 

 

 

Hotarare privind/ pentru  reducerea cu 50% a impozitului pe locuinţa de domiciliu, pentru anul 2010 la un numar de 40 persoane fizice care au încheiat contract de voluntariat cu Consiliul Local al Municipiului Dorohoi pentru încadrarea în serviciul de urgenta voluntar 

 

Hotarare privind/ pentru   aprobarea documentaţiei tehnico-economica în fazele PT + DE + DL + DTAC + şi Proiect Instalatii Electrice pentru obiectivul de investitii Reabilitare cladire, amenajare centru de zi pentru copii aflati cu situaţie de risc, municipiul Dorohoi, judeţul Botosani 


 

 

Hotarare privind/ pentru  aprobarea proiectului în fazele PT + DE + DL precum şi elaborarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii Utilitati locuinte sociale str. Drochia, mun. Dorohoi 

Hotarare privind/ pentru  aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al municipiului Dorohoi a bunurilor realizate prin programul PHARE 2002-SAMTID faza I

 


 

Hotarare privind/ pentru  delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare către S.C. NOVA APA SERV S.A. Botosani 

 

Hotarare privind/ pentru  aprobarea Programului de ocupare temporara a fortei de munca în lucrări publice pentru dezvoltarea comunităţilor locale pentru anul 2010, întocmit de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botoşani, cât şi angajarea a 20 muncitori necalificaţi din rândul şomerilor municipiului Dorohoi pentru anul 2010 

 

Hotarare privind/ pentru  aprobarea unui Regulament pentru reglementarea cadrului general de repartizare, închiriere, exploatare şi administrare a locuinţelor pentru tineri construite prin ANL 

 

Hotarare privind/ pentru  stabilirea salariului de bază al asistentului personal pentru persoane cu handicap grav 


Hotarare privind/ pentru  modificarea, începând cu 01.03.2010 a regulamentului DAS Dorohoi, din subordinea C.L.al Municipiului Dorohoi 

 

Hotărâre privind/ pentru  concesionarea suprafeţei de 7,20 mp teren situat în Aleea Iasomiei nr. 6, bl. M12, pa, pc 3573, ocupată debalcon aferent ap. 2 prop. dlui Iacobescu Ioan
 Hotarare privind/ pentru  iniţierea procedurii de întocmiore a PUZ pentru zona centrală a mun. Dorohoi 


Hotarare privind/ pentru  aprobarea efectuării de cheltuieli dinbugetul local în sumă de 33.000 lei pentru organizarea Festivalului Naţional de Muzică Uşoară MARŢIŞOR ediţia XXVII, desfăşurat în perioada 06 - 08.03.2010
Ultima actualizare (Marţi, 16 Martie 2010)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență