Managementul calitatii
Anunturi licitații
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Stare civilă

RAPORT

privind aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi Legii nr. 52/2003 în anul 2009

           

            În anul 2010, au fost înregistrate în registrul de evidenţă un număr de 10 solicitări din care:

-          6 solicitări referitoare la prevederi ale Legii nr. 544/2001;

-          1 solicitare referitoare la prevederi ale Legii nr. 52/2003;

-          3 plângeri în instanţă la adresa institiţiei publice referitoare la refuzul de comunicare al informaţiilor solicitate conform Legii nr. 544/2001 din care:

o         2 plângeri au fost rezolvate favorabil Primăriei Municipiului Dorohoi;

o        1 plângere este pe rol.

           

Situaţia solicitărilor se prezintă astfel:

 

1.    departajate pe domenii de interes:

         Utilizarea banilor publici - 4

         Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice -

         Acte normative, reglementări – 1

         Proiecte de acte normative (Legea nr. 52/2003) - 1

         Activitatea liderilor instituţiei -

         Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 - 1

         Altele -

 

2.    departajate după modalitatea de soluţionare a acestora:

         Număr de solicitări rezolvate favorabil - 7

         Număr de solicitări respinse (informaţii inexistente ) -

         Număr de solicitări redirecţionate altor instituţii -

 

3.    departajate după tipul solicitantului:

         Număr de solicitări adresate de persoane fizice - 2

         Număr de solicitări adresate de persoane juridice - 5

 

4.    departajate după modalitatea de adresare a acestora:

         pe suport hârtie - 4

         pe suport electronic - 3

         verbal-

 

5.    nr. reclamaţii administrative: -

         rezolvate favorabil: -

         respinse: -

6. nr. plângeri în instanţă: 3

          rezolvate favorabil: 2

          respinse: 1

 

            Primăria Municipiului Dorohoi, a afişat şi actualizat permanent informaţiile de interes public, prin afişare la sediul instituţiei, în presa scrisă şi postul local de televiziune cât şi pe pagina proprie de internet www.primariadorohoi.ro.

           

 

           Primar,                         Secretar,                       Întocmit,

ing. Dorin Alexandrescu   jr. Veronica Florea    jr. Ciprian Dohotariu

                                                                                  Gabriel Velniceriu

     

 

 

 

Ultima actualizare (Marţi, 16 Februarie 2010)

 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni