Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

Nr.

Data 

Proiect

de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

001 28.09.2017 privind/ pentru

aprobarea trecerii din inventarul domeniului public în inventarul 

domeniului privat al municipiului Dorohoi, în vederea casării, al 

unor bunuri date în concesiune către SC NOVA APASERV SA 

Botoşani, Sucursala Dorohoi, scoase din uz, în valoare

 totală de 37.221,72 lei.

pdf_button
002 28.09.2017 privind/ pentru

  aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al 

municipiului Dorohoi, al construcţiilor aferente obiectivului 

investiţional, “Închiderea intermediară şi închiderea finală a 

depozitului Dorohoi”, din cadrul Proiectului “Sistemul integrat 

de management al deşeurilor, în judeţul Botoşani”, 

în valoare de 6.196.632,21 lei.

 

pdf_button

 

     
006 28.09.2017 privind/ pentru

 aprobarea prelungirii duratei Contractului de închiriere 

nr. 7/27.07.2016.

 

pdf_button

 

     
007 28.09.2017 privind/ pentru  aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Dorohoi.

 

pdf_button

 

     
008 28.09.2017 privind/ pentru

 aprobarea scutirii de la plata taxei de salubrizare pentru anul 2017

a veteranilor de război, persoanelor cu handicap grav, handicap

 accentuat şi gradul I de invaliditate.

 

pdf_button

 

     
009 28.09.2017 privind/ pentru

 organizarea evenimentului “NUNTA DE AUR” pentu cuplurile 

din Municipiul Dorohoi care au împlinit 50 de ani de căsătorie

 neîntreruptă.

 

pdf_button

 

     
010 28.09.2017 privind/ pentru

 acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, 

către SC DELGAZ GRID S.A., pe durata execuţiei lucrărilor, 

asupra unui teren în suprafaţă de 25 mp pentru realizarea 

obiectivului “Înlocuire PTM 76 Dorohoi cu PTav, jud. Botoşani”.

 

pdf_button

 

     
011 28.09.2017 privind/ pentru

 acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, 

către SC DELGAZ GRID S.A., asupra unui teren în suprafaţă 

de 15 mp pentru realizarea obiectivului “Înlocuire PTM 76

 Dorohoi cu PTav, jud. Botoşani”.

 

pdf_button

 

     
013 28.09.2017 privind/ pentru

  stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar 

în urma plăţii online a taxelor şi impozitelor

 utilizând cardul bancar în Sistemul Naţional Electronic de Plăţi.

pdf_button
014 28.09.2017 privind/ pentru

  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare termică exterioară

 şi trotuare la corp B, liceul Regina Maria Dorohoi, judeţul 

Botoşani”.

 

pdf_button

 

     
015 28.09.2017 privind/ pentru

 aprobarea proiectului în faza D.A.L.I. precum şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Sisteme de 

alarmă de incendiu - Sala Teatrului, mun. Dorohoi, jud. Botoşani”.

 

pdf_button

   
016 28.09.2017 privind/ pentru aprobarea închirierii unei camere cu dependinte în suprafață utilă de 39.16mp din imobilul situat în str. George Enescu nr. 62 familei COPE BRANDUSA, compusă din 9 persoane  pdf_button      
017 28.09.2017 privind/ pentru modificarea statului de functii la Directia edilitare din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi pdf_button      
  28.09.2017 privind/ pentru

Adresa societăţii S.C NOVA APASERV S.A., înregistrată la Consiliul

 Local Dorohoi cu nr. 62/06.09.2017.

pdf_button
 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni