Managementul calitatii
Anunturi licitații
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Stare civilă

 

Nr.

Data 

Hotărâre

Titlu:

Descarcă

118 31.07.2017 privind/ pentru

acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către SC DELGAZ GRID SA asupra unui teren în suprafață de 36,7 mp pentru realizarea obiectivului Reabilitare LEA  aferentă PTA 24

pdf_button
119 31.07.2017 privind/ pentru acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către SC DELGAZ GRID SA asupra unui teren în suprafață de 42,6 mp pentru realizarea obiectivului Reabilitare LEA  JT aferentă PTA 1 pdf_button
120 31.07.2017 privind/ pentru avizarea favorabilă a închirierii unor spații de către Liceul Regina Maria Dorohoi, prin licitație publică pdf_button
121 31.07.2017 privind/ pentru aprobarea Listelor de repartizare pentru 9 (nouă) unități locative vacante, construite prin ANL în funcție de norma locativă pe membru de familie, stabilită prin Legea locuinței nr. 114/1996, conform HCL nr. 110/29.06.2017, cuprinzând ordinea de prioritate a solicitanților  pdf_button
122 31.07.2017 privind/ pentru

aprobarea listelor de prioritati pentru anul 2017, in vederea repartizarii locuintelor din fondul locativ apartinand domeniului privat al Municipiului Dorohoi, in regim de inchiriere si a locuintelor sociale din fondul locativ apartinand domeniului public al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
123 31.07.2017 privind/ pentru

aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea efectuarii lucrarilor de reparatii curente la apartamentul situat in str. Cristalului nr. 8, ap. 7, construit inainte de 1989, care a fost preluat ca urmare a unei proceduri de executare silita - aflat in domeniul privat al Municipiului Dorohoi si administrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi, pentru a putea fi repartizata in conditiile Legii nr. 114/1996.

pdf_button
124 31.07.2017 privind/ pentru

necesitatea reactualizarii Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice, la nivelul Municipiului Dorohoi.

pdf_button
125 31.07.2017 privind/ pentru

efectuarea de cheltuieli din bugetul local, in suma de 7.500 lei, pentru organizarea evenimentului cultural sustinut de Ateneul din Iasi, pe 27 august 2017.

pdf_button
126 31.07.2017 privind/ pentru

aprobarea efectuarii de cheltuieli din bugetul local in suma de 9.150 lei pentru desfasurarea Festivalului Traditiilor Mestesugaresti - editia a V-a, organizat in perioada 25-27 august 2017.

pdf_button
127 31.07.2017 privind/ pentru

aprobarea organigramei si a statului de functii pentru personalul din cadrul DAS, incepand cu 01.07.2017.

pdf_button
128 31.07.2017 privind/ pentru

stabilirea numarului maxim de autorizatii taxi pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane in regim de taxi la nivelul Municipiului Dorohoi, pentru o perioada de 5 ani.

pdf_button
129 31.07.2017 privind/ pentru

aprobarea darii in folosinta gratuita a Stadionului Municipal si a vestiarelor din cadrul Complexului Sportiv 1 Mai, situat in Dorohoi, str. 1 Decembrie, Clubului Sportiv Scolar al Liceului  Dorohoi.

pdf_button
130 31.07.2017 privind/ pentru

reducerea cu 75 % la plata obligatiilor (majorari de intarziere) datorate bugetului local de catre doamna CIOVANA GEORGETA, din Dorohoi, str. Calea Plevnei nr. 7, judet Botosani, in suma de 497,75 lei.

pdf_button
131 31.07.2017 privind/ pentru

aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul " Lucrari de intretinere si igienizare laboratoare - chimie, biologie, stiinte sociale, Colegiul National " Grigore Ghica" Dorohoi, str. Grigore Ghica nr. 41.

pdf_button
132 31.07.2017 privind/ pentru

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul " Refacere imprejmuire 122 ml, Colegiul National Grigore Ghica Dorohoi, str. Grigore Ghica nr. 41.

pdf_button
133 31.07.2017 privind/ pentru

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul " Imprejmuire teren Scoala Gimnaziala Spiru Haret - Dorohoi "

pdf_button
134 31.07.2017 privind/ pentru

aprobarea proiectului in fazele DALI (documentatie de avizare a lucrarilor de interventie) si Pth  (proiect tehnic), precum si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare spatii scolare Corp A si B, instalatii electrice, sanitare, termice, finisaje si tamplarie interioara, pardoseli, tencuieli exterioare si reabilitare termica corp B, paratrasnet, instalatii incendiu - Corp B ".

pdf_button
135 31.07.2017 privind/ pentru

delegarea gestiunii serviciului comunitar de transport public local de persoane, prin curse regulate.

pdf_button
136 31.07.2017 privind/ pentru

aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii a Spitalului Municipal Dorohoi, incepand cu 01.08.2017.

pdf_button
137 31.07.2017 privind/ pentru

stabilirea indemnizatiilor / salariilor de baza pentru functiile de demnitate publica, functiile de conducere, de executie si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi si din unitatile subordonate Consiliului Local, incepand cu 01.07.2017.

pdf_button
138 31.07.2017 privind/ pentru

aprobarea sumei de 831.650 lei din bugetul local, reprezentand contributia proprie la obiectivul de investitii "Reabilitare imobil pentru schimbarea destinatiei in unitate de invatamant preuniversitar in Municipiul Dorohoi, judetul Botosani", a carui documentatie in faza D.A.L.I. (Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii) precum si indicatorii tehnico-economici au fost aprobate prin HCL nr. 150/24.11.2016.

pdf_button
139 31.07.2017 privind/ pentru

rectificarea bugetului local al Municipiului Dorohoi

pdf_button
140 31.07.2017 privind/ pentru

aprobarea Planului de reparatii si intretinere strazi modernizate din Municipiul Dorohoi, pentru anul 2017.

pdf_button
141 31.07.2017 privind/ pentru

completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
142 31.07.2017 privind/ pentru

aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru un numar de 4 chiriasi care locuiesc in imobile aflate in evidenta domeniului privat al Municipiului Dorohoi si domeniul privat al statului - locuinte ANL.

pdf_button
143 31.07.2017 privind/ pentru

aprobarea efectuarii lucrarilor de reparatii curente - tencuieli tavane si varuit de catre domnul Mandache Vasile, chirias al locuintei ANL situata in str. D.Pompeiu nr. 68, bl. C4, ap. 38 si compensarea  acestira cu chiria datorata, conform devizului de lucrari anexat.

pdf_button
144 31.07.2017 privind/ pentru

aprobarea modificarii art. 116 din Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiuluii Dorohoi.

pdf_button
145 31.07.2017 privind/ pentru stabilirea salariilor de baza pentru funcțiile de conducere și de execuție contractuale din cadrl DAS începând cu data de 01.07.2017 pdf_button
  31.07.2017  

Raport de activitate al Cadrului tehnic P.S.I. pe semestrul  I  -2017.

pdf_button
  31.07.2017  

Raport de activitate al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta in semestrul I 2017.

pdf_button
  31.07.2017  

Raport privind activitatea desfasurata de Serviciul Politia Locala, in trim II - 2017.

pdf_button
  31.07.2017  

Informare privind activitatea asistentilor personali, desfasurata in semestrul I  - 2017.

pdf_button
  31.07.2017   Decizia 21/2017 CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI - CAMERA DE CONTURI BOTOSANI pdf_button
  31.07.2017   Adresa nr.2154/26.07.2017 S.C. CONCRET CONSTRUCT AG pdf_button
  31.07.2017 privind/ pentru

Alte probleme ale activitatii curente.

 

Ultima actualizare (Vineri, 04 August 2017)

 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni