Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

Nr.

Data 

Hotărâre

Titlu:

Descarcă

055 30.03.2017 privind/ pentru aprobarea bugetului local al Municipiului Dorohoi pentru anul 2017 pdf_button
056 30.03.2017 privind/ pentru aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de linie de credit de investiții nr. RQ 14101243721849 din 13.10.2014 și a Actului adițional nr. 3 la Contractul de Ipotecă asupra crențelor realizate din veniturile bugetare ale autorității Administrației publice locale pdf_button
057 30.03.2017 privind/ pentru aprobarea repartizării locuinței tip garsonieră, numărul 1, situată în str. 1 Decembrie nr. 24 A bl. S1, parter, ANL, dnei Gula Gabriela Mariana, conorm Listei fibale de priorități aprobată prin HCL nr. 151 05.12.2016 pdf_button
058 30.03.2017 privind/ pentru aprobarea efectuării lucrărilor de reparații curente la două apartamente din fondul vechi de locuințe, construite înainte de anul 1989, rămase vacante, aflate în domeniul privat al Municipiului Dorohoi și administrarea Consiliului Local Dorohoi pentru a putea fi repartizate în condițiile Legii nr. 114 / 1996  pdf_button
059 30.03.2017 privind/ pentru aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 5 chiriași care locuiesc în imobile aflate în evidența domeniului public al Municipiului Dorohoi precum și în domeniul privat al a statului, construite prin ANL pdf_button
060 30.03.2017 privind/ pentru numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Dorohoi în consiliile de administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Dorohoi pdf_button
061 30.03.2017 privind/ pentru aprobarea criteriilor pentru anul 2017 în vederea repartizării pentru anul 2017, în vederea  repartizării locuințelor din fondul locativ, aparținând domeniului privat al Municipiului Dorohoi, în regim de închiriere și a locuințelor sociale din fondul locativ aparținând domeniului public al Municipiului Dorohoi pdf_button
062 30.03.2017 privind/ pentru constituirea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Dorohoi pdf_button
063 30.03.2017 privind/ pentru stabilirea ca sediu permanent al Serviciului Poliției Locale din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului Municipiului Dorohoi, în clădirea din str. AL. I Cuza nr. 41 Dorohoi judet Botoșani pdf_button
064 30.03.2017 privind/ pentru acordarea normei de hrană polițiștilor locali din cadrul Serviciului Poliției Locale pdf_button
065 30.03.2017 privind/ pentru aprobarea concesionării suprafeței de 797 mp teren situat în str. Aprodu Arbore fn pc1261, cale de acces la proprietatea S.C. METAFIN S.R.L. pdf_button
066 30.03.2017 privind/ pentru aprobarea prelungirii duratei Contractului de Concesiune nr. 13 26032017 pdf_button
067 30.03.2017 privind/ pentru aprobarea vânzării terenului aferent proprietății dlui Dumitraș Pavel situat în str. Biruinței nr. 6, pc 3276, în suprafață de 499,5 mp în baza Raportului de evaluare pdf_button
068 30.03.2017 privind/ pentru

aprobarea vânzării terenului aferent proprietății S.C. FLORA S.R.L. situat în str. Ștefan Airinei  nr. 10, pc 3325, în suprafață de 365 mp în baza Raportului de evaluare

pdf_button
069 30.03.2017 privind/ pentru aprobarea vânzării terenului aferent proprietății dlui Grădinariu Adrian Dănuț siituat în str. 1 Decembrie nr. 16 pc 2512/2513, în suprafață de 176 mp în baza Raportului de evaluare pdf_button
070 30.03.2017 privind/ pentru aprobarea vânzării terenului aferent proprietății dlui Teofan Valentin situat în str. Colonel Vasiliu nr. 56, pc 999, în suprafață de 158 mp în baza Raportului de evaluare pdf_button
071 30.03.2017 privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți lucrărilor de reparații parcări, alei, căi de acces pe anul 2017 pdf_button
072 30.03.2017 privind/ pentru aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local în sumă de 5000 lei pentru desfășurarea acțiunilor culturale organizate în ziua de 8 aprilie 2017 cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor pdf_button
073 30.03.2017 privind/ pentru aprobgarea compensării cu chiria a cheltuielilor efectuate de S.C. EL CAMPESINO S.R.L. cu instalația electrică la spațiul dinPiața Centrală a municipiului Dorohoi pdf_button
074 30.03.2017 privind/ pentru introducerea unor suprafețe de teren în inventarul domeniului privat al Municipiului Dorohoi pdf_button
075 30.03.2017 privind/ pentru

aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți lucrărilor de reparații drumuri și parcări cu materiale concasate pe anul 2017 

pdf_button
023     Informare cu privire la activitatea S.C, NOVA APASERV martie 2017 pdf_button
      Raportul Comisiei centrale de inventariere la nivelul Municipiului Dorohoi privind situația gestionării bunurilor pdf_button
      Raport al activității Serviciului Poliția Locală în luna februarie 2017 pdf_button
      adresa Școlii Gimnaziale Alexandru Ioan Cuza înregistrată la nr. 03 06032017 pdf_button
 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni