Managementul calitatii
Anunturi licitații
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale
Stare civilă

 

Nr.

Data 

Hotărâre

Titlu:

Descarcă

88 30042015

 privind/ 

pentru

aprobarea concesionării suprafeţei de 14 mp în completarea suprafeţei de 22 mp teren situat în Bdul Victoriei fn, PC 3184, ocupat de garaj proprietatea dlui Dupu Marcel pdf_button
89 30042015

privind/ 

pentru

aprobarea introducerii în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi a bunurilor imobile Clădire şi teren aferent în suprafaţă de 850 mp situate în str. A.I.Cuza nr.39 pdf_button
90 30042015

privind/ 

pentru

aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al municipiului Dorohoi a bunurilo imobile drum acces, indicatoare circulaţie, trotuare pavelate, canalizare pluvială, rigolă carosabilă, situate în str. 1 Decembrie nr. 24A, Bl. S1-S2 pdf_button
91 30042015

privind/ 

pentru

reducerea cu 75% la plata obligaţiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către domnul MIHAI ILIE din Dorohoi, str. Bdul Victoriei nr. 37A, bl. F15, ap.5, în sumă de 380,26 lei şi eşalonarea sumei de 126,76 lei pe o perioadă de 7 luni începând cu data de 01.06.2015 pdf_button
92 30042015

privind/ 

pentru

reducerea cu 75% la plata obligaţiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către domnul STOICA VIOREL din Dorohoi, str. C.D. Gherea nr.41, în sumă de 799,79 lei şi eşalonarea sumei de 226,60 lei pe o perioadă de 7 luni începând cu data de 01.06.2015 pdf_button
93 30042015

privind/ 

pentru

reducerea cu 75% la plata obligaţiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către domnul CHIRIANU ELENA din Dorohoi, str. C.D. Gherea nr.41, în sumă de 1197,95 lei şi eşalonarea sumei de 399,32 lei pe o perioadă de 7 luni începând cu data de 01.06.2015 pdf_button
94 30042015

privind/ 

pentru

aprobarea criteriilor pentru anul 2015, în vederea repartizării locuinţelor din fondul locativ aparţinând domeniului privat al Municipiului Dorohoi în regim de închiriere şi a locuinţelor sociale din fondul locativ, aparţinând domeniului public al municipiului Dorohoi pdf_button
95 30042015

privind/ 

pentru

aprobarea schimbului de locuinţă destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere JISCANU BOGDAN MARICEL domiciliat în municipiul Dorohoi, str. Dimitrie Pompeiu nr. 68, bl. C4 ANL, ap.34 parter şi TIMOFTI TRAIAN VIOREL domiciliat în municipiul Dorohoi,  str. Dimitrie Pompeiu nr. 68, bl. C4 ap.41, et.2 pdf_button
96 30042015

privind/ 

pentru

aprobarea vanzarii locuinţei situate în str. Dumitru Furtună nr. 7, sc. B, ap.11, et.3, în baza Decret Lege 61/1990 şi Legii 85/1992, la cerere, titularului contractului de închiriere Moisa Gabriela pdf_button
97 30042015

privind/ 

pentru

aprobarea vânzării locuinţei situate în str. Vişinului nr. 3, bl. N12, ap.31, et. 2, în baza Decret Lege 61/1990 şi Legii 85/1992, la cerere, titularului contractului de închiriere GRADINARIU VALERIA pdf_button
98 30042015

privind/ 

pentru

aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 13 chiriaşi care locuiesc în imobile aflate în evidenţa domeniului privat al municipiului Dorohoi pdf_button
99 30042015

privind/ 

pentru

aprobarea vânzării bunurilor imobile situate în municipiul Dorohoi, str. Dumitru Furtună nr. 16-18 şi a preţului de pornire la licitaţie publică, rezultat din Rapoartele de evaluare precum şi a caietului de sarcini pdf_button
100 30042015

privind/ 

pentru

aprobarea Planului de reparaţii curente fond locativ - locuinţe aflate în domeniul privat al Municipiului Dorohoi şi în administrarea Consiliului local municipal Dorohoi pentru anul 2015 pdf_button
101 30042015

privind/ 

pentru

aprobarea Contractului cadru de atribuire în gestiune delegată şi Caietul de sarcini a serviciului de transport în regim de taxi pdf_button
102 30042015

privind/ 

pentru

aprobarea Planului strategic de dezvoltare al serviciilor sociale furnizate de către Direcţia de Asistenţă Socială 2015-2018, a Codului etic al personalului care oferă servicii sociale şi a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale pdf_button
103 30042015

privind/ 

pentru

aprobarea planului de acţiuni pentru romii din Municipiul Dorohoi pentru perioada 2015-2020 pdf_button
104 30042015

privind/ 

pentru

aprobarea statului de functii pentru personalul de la Cabinetul Medical Scolar Nr. 1, din cadrul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică Seminarul Teologic Liceal Sf Ioan Iacob Dorohoi pe anul 2015 pdf_button
105 30042015

privind/ 

pentru

aprobarea statului de functii pentru personalul de la Cabinetul Medical Scolar Nr. 2, din cadrul unităţ de învăţământ cu personalitate juridică Liceul Regina Maria Dorohoi pe anul 2015 pdf_button
106 30042015

privind/ 

pentru

abrogarea prevederilor HCL nr. 167/12,07,2007 şi aprobarea închirierii bunurilor aparţinând fostei staţii meteorologice către Parohia Dealu Mare pdf_button
107 30042015

privind/ 

pentru

aprobarea trecerii în inventarul domeniului privat a unor bunuri aflate în inventarul domeniului public al municipiului Dorohoi, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora pdf_button
108 30042015

privind/ 

pentru

aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local în sumă de 10.000 RON pentru desfăşurarea Festivalului Naţional de muzică folk ,,Nord Est Folk" ediţia a-V-a desfăşurat în perioada 23-24 mai 2015 pdf_button
109 30042015

privind/ 

pentru

aprobarea vânzarii în rate a terenului aferent proprietăţii dlui Coşman Dumitru, situat în str. 1Decembrie nr. 35, PC 2590, în suprafaţă de 1039 mp, în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat pdf_button
110 30042015

privind/ 

pentru

introducerea unor suprafeţe de teren în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi pdf_button
111 30042015

privind/ 

pentru

aprobarea colaborării şi a protocolului de colaborare dintre municipiul Dorohoi, prin Consiliul Local şi Agentia Digitală a României (prescurtat AADR) pdf_button
112 30042015

privind/ 

pentru

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Reabilitare teren sport - Scoala Gimnazială Mihail Kogălniceanu Dorohoi  pdf_button
113 30042015

privind/ 

pentru

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Reparatii la trotuarele de acces  - Scoala Gimnazială Spiru Haret Dorohoi pdf_button
114 30042015

privind/ 

pentru

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Modernizare trotuare şi căi de acces în municipiul Dorohoi   pdf_button
115 30042015

privind/ 

pentru

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Construire Trotuare în Dealu Mare Municipiul Dorohoi  pdf_button
116 30042015

privind/ 

pentru

vânzarea prin licitaţie publică a terenului situat în str. Locomotivei nr. 4, PC 1797, în suprafaţă de 2350 mp stabilit în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat  pdf_button
117 30042015

privind/ 

pentru

aprobarea vânzarii terenului proprietate privată a municipiului Dorohoi PC1429, în suprafaţă de 441 mp, str. Solidarităţii fn, către KERN PETRU, titularul contractului de concesiune nr. 6/05,01,2013 şi a Autorizaţiei de construire  pdf_button
118 30042015

privind/ 

pentru

aprobarea vânzarii terenului ocupat de anexa cu destinaţia garaj dlui Cucoreanu Cristian Augustin,  situat în str. Aleea Amurgului fn, PC 2712, în suprafaţă de 22,5 mp, în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat pdf_button
119 30042015

privind/ 

pentru

modificarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică în municipiul Dorohoi, aprobat prin HCL nr. 179 25.08.2011 pdf_button
120 30042015

privind/ 

pentru

reducerea cu 75% la plata obligaţiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către domnul SURDU CRISTIAN PETRISOR  din Dorohoi, str. D. POMPEIU nr.66, BL. G48, SC.C, ap. 43, în sumă de 777 lei şi eşalonarea sumei de 259 lei pe o perioadă de 5 luni începând cu data de 01.06.2015 pdf_button

Ultima actualizare (Joi, 14 Mai 2015)

 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni