Managementul calitatii
Anunturi licitații
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale
Stare civilă

 

Nr.

Data 

Hotărâre

Titlu:

Descarcă

57 26032015

privind/ 

pentru

aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru personalul din cadrul unității de învățământ cu personalitate juridică, Școala gimnazială ,,Dimitrie Romanescu" Dorohoi,

pentru anul școlar 2014-2015

pdf_button
58 26032015

privind/ 

pentru

aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru personalul din cadrul unității de 

învățământ cu personalitate juridică, Scoala gimnazială ,,Ștefan cel Mare

și Sfânt" Dorohoi, pentru anul școlar 2014-2015

pdf_button
59 26032015

privind/ 

pentru

aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru personalul din cadrul unității de învățământ cu personalitate juridică, Colegiul Național ,,Grigore Ghica" Dorohoi,

pentru anul școlar 2014-2015

pdf_button
60 26032015

privind/ 

pentru

aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru personalul din cadrul unității de învățământ cu personalitate juridică, Scoala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza" Dorohoi,

pentru anul școlar 2014-2015

pdf_button
61 26032015

privind/ 

pentru

aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru personalul din cadrul unității de învățământ cu personalitate juridică, Școala Gimnazială ,,Spiru Haret" Dorohoi,

pentru anul școlar 2014-2015

pdf_button
62 26032015

privind/ 

pentru

aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru personalul din cadrul unității de învățământ cu personalitate juridică, Scoala Gimnazială ,,Mihail Kogalnicenu" Dorohoi,

pentru anul școlar 2014-2015

pdf_button
63 26032015

privind/ 

pentru

aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru personalul din cadrul unității de învățământ cu personalitate juridică,Școala Gimnazială nr. 1 Dorohoi, pentru anul școlar 2014-2015 pdf_button
64 26032015

privind/ 

pentru

aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru personalul din cadrul unității de învățământ cu personalitate juridică, Grădinița cu program prelungit  ,,Stefan cel Mare și Sfânt" Dorohoi, pentru anul școlar 2014-2015 pdf_button
65 26032015

privind/ 

pentru

aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru personalul din cadrul unității de învățământ cu personalitate juridică, Seminarul Teologic Liceal Ortodox ,,Sf. Ioan Iacob"

Dorohoi, pentru anul școlar 2014-2015

pdf_button
66 26032015

privind/ 

pentru

aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru personalul din cadrul unității de învățământ cu personalitate juridică, Scoala Gimnazială ,,Regina Maria" Dorohoi,

pentru anul școlar 2014-2015

pdf_button
67 26032015

privind/ 

pentru

acordarea avizului consultativ pentru atribuirea titlului de Colegiu, unității de învățământ preuniversitar Liceul ,,REGINA MARIA"  pdf_button
68 26032015

privind/ 

pentru

stabilirea destinației de locuințe sociale în imobilul situat în str. Locomotivei nr. 4, municipiul Dorohoi, jud. Botoșani, în vederea reabilitării pentru acest scop, conform DALI aprobat prin HCL. nr.43/17.02.2015 pdf_button
69 26032015

privind/ 

pentru

aprobarea introducerii imobilului din str. Dumitru Furtuna nr. 16 în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi pdf_button
70 26032015

privind/ 

pentru

aprobarea Actelor adiționale nr. 3483 din 01.08.2014 și nr. 4258/16.01.2015 la contractul de închiriere nr. 4132 din 03.10.2008 încheiat între Liceul ,,Regina Maria" Dorohoi și

F.E.G. ,,EDUCATION" Filiala Dorohoi 

pdf_button
71 26032015

privind/ 

pentru

aprobarea Contractului de închiriere nr. 51 din 25.02.2015 încheiat între Liceul ,,Regina Maria"

Dorohoi și S.C. TERRA WOOD S.R.L. cu sediul în Piatra Neamț

pdf_button
72 26032015

privind/ 

pentru

aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 4 chiriași care locuiesc în imobile aflate în evidența domeniului privat al municipiului Dorohoi pdf_button
73 26032015

privind/ 

pentru

aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al municipiului Dorohoi a Plantației de pin negru și stejar în suprafață de 8,53 ha și a terenului pe care s-a realizat, situată în perimetrul de ameliorare a fostei Fabrici de cărămidă  pdf_button
74 26032015

privind/ 

pentru

reducerea cu 75% la plata obligațiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către doamna TARNAUCEANU EUGENIA LENUTA din Dorohoi, str. Dumbrava Rosie nr. 62, în suma de 576 lei și eșalonarea sumei de 193 lei pe o perioadă de 8 luni începând cu data de 01.05.2015  pdf_button
75 26032015

privind/ 

pentru

reducerea cu 75% la plata obligațiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către doamna BURUIANA ELENA din Dorohoi, str. Drochia nr.33A în suma de 781 lei și eșalonarea sumei de 261 lei pe o perioadă de 8 luni începând

cu data de 01.05.2015

pdf_button
76 26032015

privind/ 

pentru

reducerea cu 75% la plata obligațiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către doamna HALIT BOGDAN IUSTIN din Dorohoi, str. Locomotivei nr.4 în suma de 203 lei și eșalonarea sumei de 68 lei pe o perioadă de 2 luni începând

cu data de 01.05.2015

pdf_button
77 26032015

privind/ 

pentru

rectificarea bugetului local pentru anul 2015 pdf_button
78 26032015

privind/ 

pentru

introducerea unor suprafețe de teren în inventarul domeniului privat al Municipiului Dorohoi pdf_button
79 26032015

privind/ 

pentru

aprobarea scutirii de la plata taxei de salubrizare pentru anul 2015 a veteranilor de razboi și persoanelor cu handicap grad I și II

pdf_button
80 26032015

privind/ 

pentru

modificarea tarifelor pentru anumite activități din cadrul serviciului de administrare a domeniului public și privat al municipiului Dorohoi, a anumitor activități din cadrul serviciului de salubrizare pdf_button
81 26032015

privind/ 

pentru

aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local în suma de 4.000 lei pentru desfășurarea acțiunilor culturale organizate în data de 8 aprilie cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor pdf_button
82 26032015

privind/ 

pentru

aprobarea indicatorilor economici pentru Reparații curente la instalația de apă rece și termică la subsolul Scolii Gimnaziale Mihail Kogalniceanu Dorohoi pdf_button
83 26032015

privind/ 

pentru

aprobarea indicatorilor economici pentru Reabilitare teren sport Scoala Gimnazială ,,Spiru Haret" Dorohoi pdf_button
84 26032015

privind/ 

pentru

aprobarea indicatorilor economici privind necesitatea efectuării unor lucrări de reabilitare împrejmuire Scoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza  Dorohoi pdf_button
85 26032015

privind/ 

pentru

aprobarea documentației tehnico-economică în faza Studiu  refezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Introducere gaza naturale și instalații de încălzire la Gradinița nr. 10 Dorohoi  pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 08 Aprilie 2015)

 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni