Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale
Stare civilă

 

Nr.

Data 

Hotărâre

Titlu:

Descarcă

038 17022015

privind/ 

pentru

aprobarea proiectului în faza SF (studiu de fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obievtivul de investiții ,,Locuințe pentru timeret destinate închirierii, str. 1 Decembrie, fn, municipiul Dorohoi, etapa III.1 - 48 apartamente  pdf_button
039 17022015

 privind/ 

pentru

privind aprobarea bugetului local al Municipiului Dorohoi, pentru anul 2015 pdf_button
040 17022015

 privind/ 

pentru

aprobarea bugetului de cheltuieli pentru organizarea Festivalului de Muzică Ușoară ,,MARTIȘOR DOROHOIAN"   pdf_button
041 17022015

 privind/ 

pentru

înființarea, organizarea, administrarea și gestionarea Sistemului integrat de management al deșeurilor în Județul Botoșani pdf_buttonpdf_button
042 17022015

 privind/ 

pentru

aprobarea achiziționării imobilelor situate în Municipiul Dorohoi, str. A.I.Cuza nr. 15, de la Fundația Caritatea - București, urmând a fi folosite în scopul amenajării unui spațiu destinat desfășurării activităților de învățământ preuniversitar

pdf_button
043 17022015

privind/ 

pentru

aprobarea documentației tehnico-economica, în faza DALI (Documentație de avizare a lucrărilor de investiții) și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare clădire în vederea amenajării unor locuințe sociale, str. Locomotivei nr. 4 - Dorohoi" pdf_button
044 17022015

privind/ 

pentru

modificarea Statului de funcții al Spitalului Municipal Dorohoi, pentru promovarea de personal, începând cu luna februarie 2015 pdf_button

 

Ultima actualizare (Luni, 23 Februarie 2015)

 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni