Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

 

 

Acte necesare persoane juridice


 

1. Declarare cladiri:

 

 • Declaratie de impunere completata si stampilata cu valoarea de inventar a cladirilor inregistrata in contabilitatea contribuabilului; descarcă aici 

 •                                                                                    descarcă aici 

 • Certificat energetic (unde este cazul, Copie )

 • Act dobandire (copie conform cu originalul, semnata si stampilata);

  1. In cazul cladirilor construite cu Autorizatie de Construire:

  -          Autorizatia de construire (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),

  -          Anuntul de incepere al lucrarilor inregistrat la organul emitent al autorizatiei de construire,

  -       Proces verbal de receptie (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),

  -          Balanta de verificare,

  -          Analitic cont 231 cu evidentierea platilor catre organul emitent al autorizatiei de construire si I.S.C. si copii ale documentelor de plata,

  -          Analitic cont 213 cu evidentierea echipamentelor tehnologice aferente investitiei,

  -          Analitic oricare alt cont in care s-au inregistrat cheltuieli atribuite direct investitiei,

  -          Regularizarea taxei de autorizare (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),

  -          Schita cu suprafata construita la sol.

  1. In cazul cladirilor dobandite cu act de vanzare cumparare, donatie, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila:

  -          Actul de dobandire (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),

  -          Fisa bunului imobil,

  -          Balanta de verificare,

  -          Analitic oricare alt cont in care s-au inregistrat cheltuieli atribuite direct achizitiei.

  1. In cazul cladirilor dobandite prin act de adjudecare:

  -          Proces verbal de licitatie ( copie conform cu originalul, semnata si stampilata),

  -          Act adjudecare (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),

  -          Cuantumul cheltuielilor de executare,

  -          Balanta de verificare.

  1. In cazul cladirilor redobandite prin rezilierea unui contract de leasing:

  -          Rezilierea contractului de leasing (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),

  -          Procesul verbal de predare primire al bunului (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),

  -          Raportul de evaluare necesar inregistrarii in contabilitate,

  -          Balanta de verificare.

  1. Copie CUI;

  2. Delegatie + copie CI delegat.

    

2. Declarare terenuri:

 

 • Declaratie de impunere completata si stampilata cu suprafata totala, din care construita la sol ; descarcă aici 

 • Act dobandire (copie conform cu originalul, semnata si stampilata);

 • Schita cadastrala;

 • Balanta de verificare;

 • Copie CUI;

 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

 

3. Incetari terenuri/cladiri:

 

 • Cerere/adresa de scoatere din evidenta si declaratie cu valoarea/suprafata ramasa in cazul vanzarilor partiale; pt scoaterea din evidenta, si pt vanzari partiale

 • Document instrainare (copie conform cu originalul, semnata si stampilata);

 • Balanta de verificare;

 • Copie CUI;

 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

 

4. Acte necesare pentru reevaluare:

 

 • Declaratie cu noile valori rezultate in urma reevaluarii; descarcă aici 

 • Raport de reevaluare intocmit de specialisti in domeniu;

 • Hotarare Consiliu Administratie referitoare la aprobarea si inregistrarea acestuia in  evidentele contabile la incheierea exercitiului financiar;

 • Dovada reevaluarii intregii grupe de constructii cf. Ordin 1082/2014 ;

 • Balanta lunii in care s-a inregistrat reevaluarea;

 • Copie CUI;

 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

 

5. Modificari valori de impunere cladiri:

 

 • Declaratie; descarcă aici 

 • Acte care au stat la baza modificarii;

 • Adresa cu evidenta cronologica in cazul modificarilor succesive;

 • Nota contabila, balanta analitica, bilant la declararea intarziata;

 • Copie CUI;

 • Delegatie + copie CI delegat

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

 

 

6. Declarare autovehicule:

 

1)       Pentru autovehicule in proprietate :

 

- factura in cazul dobandirii de la persoana juridica,
- factura reziduala in cazul teminarii contractului de leasing,
- contract vanzare-cumparare  in cazul dobandirii de la persoana fizica,
- pentru autovehiculele importate – declaratie vamala pentru autoturismele cumparate din tari extracomunitare sau Factura tradusa de un traducator autorizat pentru autoturismele cumparate din tari comunitare (copii conforme cu originalul, semnate si stampilate);

 

2)       Pentru autovehicule in leasing :

 

- copie contract leasing si copie Procesul-Verbal de predare-primire (conforme cu originalul, semnate si stampilate),
- copie contract novatie/cesiune si copie Procesul-Verbal de predare-primire (conforme cu originalul, semnate si stampilate).

 

 • Cartea de identitate (copie + original);

 • Adeverinta RAR sau de la producator pentru atestarea suspensiei pneumatice pentru autovehicule >12 tone;

 • Fisa de inmatriculare vizata de autoritatea administrativ-teritoriala unde vanzatorul are domiciliul/sediul;

 • Certificatul de atestare fiscala atat in cazul transmiterii dreptului de proprietate cat si in cazul transmiterii dreptului de folosinta (cesiune sau novatie) ;descarcă aici 

 • Copie CUI;

 • Delegatie + copie CI delegat

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

 

 

7. Incetari auto:

 

 • Plata la zi a tuturor obligatiilor bugetare;

 • Cerere de scoatere din evidenta, completata, stampilata;

 • Cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal in cazul persoanelor juridice; descarca aici 

 • Factura de vanzare, certificat distrugere (REMAT), contract cesiune sau novatie (copie conform cu originalul, semnata si stampilata);

 • Balanta sintetica (ultima luna inchisa conform legislatiei in vigoare) si Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidentierea bunurilor patrimoniale situate pe raza municipiului Dorohoi, inclusiv analitic mijloace transport (propietate si / sau marfa)

 • Fisa de inmatriculare ;

 • Copie CUI;

 • Delegatie + copie CI delegat

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

 

8. Transfer auto:

 

 • Cerere de transfer;

 • Copie CUI nou;

 • Copie Cerere inscriere Mentiuni - Registrul Comertului;

 • Copie Sentinta Judecatoreasca;

 • Copie act intern firma de schimbare de sediu;

 • Balanta sintetica (ultima luna inchisa conform legislatiei in vigoare) si Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidentierea bunurilor patrimoniale situate pe raza municipiului Dorohoi, inclusiv analitic mijloace transport (propietate si / sau marfa)

 • Urmeaza incetarea patrimoniala in baza confirmarii luarii in evidenta fiscala a unitatii administrativ teritoriale unde solicita transferul;

 • Copie carti de identitate autovehicole

 • Fise de inmatriculare;

 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

 

9. Modificari ale sediului social:

 

 • Cerere din partea societatii de solicitare a schimbarii sediului;

 • Copie CUI nou;

 • Copie Cerere inscriere Mentiuni - Registrul Comertului;

 • Copie Sentinta Judecatoreasca;

 • Fise de inmatriculare ;

 • Copie act intern firma de schimbare de sediu sau statut;

 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

 

 

 

10. Eliberari certificate fiscale indiferent de destinatia acestora:

 

 • Achitarea tuturor obligatiilor bugetare scadente :

  • in cazul instrainarii bunurilor mobile si imobile inclusiv luna in curs,

  • in celelalte cazuri plata la scadenta;

 • Copie actul de folosinta al spatiului (contract de inchiriere, comodat, acord proprietar, etc.) – obligatoriu pentru certificatele fiscale prin care se solicita acordul de functionare;

 • Balanta sintetica (ultima luna inchisa conform legislatiei in vigoare) si Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidentierea bunurilor patrimoniale situate pe raza municipiului Dorohoi, inclusiv analitic mijloace transport (propietate si / sau marfa)

 • Taxa de eliberare certificat fiscal la casierie;

 • Copie CUI;

 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota :In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

 

11. Restituiri/compensari:

 

 • Cerere de restituire/compensare;

 • Documentele de plata in original sau copie conform cu originalul, semnata si stampilata, dupa caz, prin care s-au achitat sumele catre bugetul local al municipiului Dorohoi;

 • Documentele care au stat la baza constituirii sumelor de restituit/compensat (acte de schimbare sediu, acte de instrainare, hotarari judecatoresti definitive si irevocabile etc);

 • Balante analitice;

 • Inventarul mijloacelor de transport, etc, in functie de situatia particulara a fiecaruia ;

 • Copie CUI;

 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota :  In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

 

12. Declarare ocupare domeniu public:

 

 • Declaratie tip completata si stampilata;

 • Copie Aviz urbanism sau orice document de atribuire a suprafetei;

 • Schita amplasament;

 • Copie CUI;

 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

 

13. Scutiri:

 

 • Cerere pentru acordarea scutirii in cazul persoanelor juridice.

 • Actul de propietate al bunului pentru care se solicita scutirea la plata ;

 • Documente justificative in baza carora se solicita scutirea ;

 • Copie CUI ;

 • Delegatie + copie C.I. delegat.

* Nota :  In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

 

14. Stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate:

 

 • declaratie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate descarcă aici 

 • declaratie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate

 • delegatie

 • copie c.i. delegat

 • contract spatiu unde se desfasoara activitatea de reclama/afisaj/publicitate

 • schita cu dimensiuni a reclamei respective

 • autorizatie de construire si memoriu tehnic cu schita casetei luminoase(acolo unde este cazul;)

 • contractul de prestari servicii de publicitate si factura emisa; in cazul in care factura cuprinde prestari de servicii pentru mai multe unitati administrativ teritoriale, acestea se vor defalca explicit.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

15. Stabilirea taxei hoteliere:

 

 • declaratie decont  privind sumele incaste reprezentand taxa hoteliere  

 • C.U.I.

 • Delegatie

 • copie c.i. delegate

 • Analitic clasa 7 din balanta de verifcare reprezentand venituri din cazare

* Nota :  In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

 

16. Contract de înstrăinare - dobândire a unui mijloc de transport  ITL 054

 

 

 • Contract de înstrăinare - dobândire a unui mijloc de transport  ITL 054 descarcă aici 

Dupa ce v-ati pregatit documentele de mai sus trebuie sa va prezentati la sediul SERVICIULUI IMPOZITE SI TAXE LOCALE str.A.I.CUZA nr.23 unde se va efectua impunerea, scoaterea din evidenta fiscala sau orice alta modificare pe care o solicitati, dupa caz.

Daca aveti neclaritati sau intrebari suplimentare contactati inspectorii din cadrul serviciului la telefonul 0231/613119.

 

        17.Declaratie de impunere pentru stabilirea taxei de salubrizare, la  utilizatorii non-casnici (operatori economici, instituții publice, asociații non-profit)

 

 descarcă aici 

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență