Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale
Stare civilă

Nr.

Data 

Hotărâre

Titlu:

Descarcă

005 

29.01.2015 

privind/

pentru

aprobarea rețelei școlare pentru anul scolar 2015-2016, a unităților de învățământ de pe raza Municipiului Dorohoi.

 pdf_button
006  29.01.2015

privind/

pentru

aprobarea Planului cuprinzând lucrările/acțiunile de interes local, 

pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social din Municipiul Dorohoi,

în anul 2015, conform art. 6 (7) din Legea nr. 416/2001.

 pdf_button
007  29.01.2015

privind/

pentru

scutirea de la plata impozitului pentru clădirea proprietatea 

dlui Rusch Carl Alois Gerold, situată în Dorohoi, Bdul Victoriei nr. 104, utilizată pentru activități social-umanitare de către Asociația "SAREPTA"  Dorohoi.

 pdf_button
008  29.01.2015

privind/

pentru

scutirea de la plata impozitului pentru terenul proprietatea 

d-lui Mirăuță Benoni, 

situată în Dorohoi, str. G.Enescu nr. 78, utilizat pentru activități 

social-umanitare, de către Asociația  "CENTRE OF HOPE". 

 pdf_button
009  29.01.2015

privind/

pentru

scutirea de la plata impozitului pentru clădirile proprietatea 

dlui Peter Stuard Butcher, situată în Dorohoi, str. G.Enescu 

nr. 78 si 78 B,  utilizate pentru activități 

social-umanitare, de către Asociația "CENTRE OF HOPE".

 pdf_button
010  29.01.2015

privind/

pentru

scutirea de la plata impozitului pentru clădirile,

terenurile și mijloacele de transport proprietatea 

Asociației HOPE FOR THE CHILDREN INTERNATIONAL, cu sediul în Dorohoi,  Bdul Victoriei nr. 14, județul Botoșani, utilizate pentru 

activități social-umanitare.

 pdf_button
011  29.01.2015

privind/

pentru

scutirea de la plata impozitului pentru clădirea proprietatea 

d-nei Feraru Elena, situata             în Dorohoi, B-dul Victoriei nr. 20, bl.B.2, ap.4,

începând cu data de 01.02.2015.

 pdf_button
012  29.01.2015

privind/

pentru

reducerea impozitului pe locuința de domiciliu și terenul aferent acesteia pentru anul 2015 cu 100% dar nu mai mult de 100 lei la un număr de 43  persoane fizice care au încheiat contract de voluntariat cu Consiliul Local al Municipiului Dorohoi prin SVSU

 pdf_button
013  29.01.2015

privind/

pentru

aprobarea decontării cheltuielilor executate de chiriaș prin compensare  cu chiria pentru înlocuirea ușii de serviciu la spațiul în suprafață de 17,04 mp amplasat în Platou I Piața Centrală de către II Scripcă Lucia

 pdf_button
014  29.01.2015

privind/

pentru

aprobarea Planului anual de actiuni privind serviciile sociale acordate

în cadrul Direcției de Asistență Socială Dorohoi, pentru anul 2015.

pdf_button
015  29.01.2015

privind/

pentru

aprobarea protocolului de predare-primire încheiat între DAS Dorohoi și Asociația Sarepta

 pdf_button
016  29.01.2015

privind/

pentru

numirea unei comisii pentru evaluarea performanțelor manageriale

ale dnei Murariu Valuța, în calitate de manager al Casei de cultură

pentru perioada 01.01.2014 - 31.12.2014

 pdf_button
017  29.01.2015

privind/

pentru

aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului proprietate privată a  municipiului Dorohoi, PC 1805, în suprafață totală de 1242 mp, str. Octavian Cotescu nr. 1, în baza Raportului de evaluare întocmit de expert evaluator  autorizat

 pdf_button
018  29.01.2015

privind/

pentru  

aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului proprietate privată a municipiului Dorohoi, PC 1294/1, în suprafață totală de 258 mp, str. Hatman Sendrea fn, în baza Raportului de evaluare întocmit de  expert evaluator  autorizat

pdf_button
019  29.01.2015

privind/

pentru

aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului proprietate privată a municipiului Dorohoi, PC 2243, în suprafață totală de 385 mp, str. George Enescu fn, în baza Raportului de evaluare întocmit de expert  evaluator  autorizat

 pdf_button
020  29.01.2015

privind/

pentru  

aprobarea vânzarii prin licitație publică a terenului proprietate privată a municipiului Dorohoi, PC 1397, în suprafață totală de 643 mp, str. Vasile Lupu nr. 10, în baza Raportului de evaluare întocmit de expert  evaluator  autorizat

 pdf_button
021  29.01.2015

privind/

pentru  

aprobarea vânzării terenului ocupat de spațiu comercial și cale de acces situat în str. Zadurovici, f.n., către Butnariuc Tiberiu, administrator la SC ROBY ANTONY SRL, p.c. 2302, în suprafață de 364 m.p., în baza Raportului de evaluare întocmit de expert evaluator  autorizat

 pdf_button
022  29.01.2015

privind/

pentru  

aprobarea vânzării terenului aferent proprietății d-nei Răchita Florica, situat în str. Stefan Airinei nr. 88, p.c. 3361,

în suprafață de de 143 m.p, în baza Raportului de evaluare întocmit de  expert evaluator autorizat.

 pdf_button
023  29.01.2015

privind/

pentru  

aprobarea vânzării terenului aferent proprietății dlui Coșman Dumitru,situat în str. 1 Decembrie nr. 35, PC 2590, în suprafață de 1039 mp, în baza Raportului de evaluare

 pdf_button
024  29.01.2015

privind/

pentru  

aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului proprietate privată a municipiului Dorohoi, PC 1374, în suprafață totală de 410 mp, str. CD Gherea fn, în baza Raportului 

de evaluare întocmit de expert evaluator  autorizat

 pdf_button
025  29.01.2015

privind/

pentru  

aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului proprietate privată a  municipiului Dorohoi, PC 1484, în suprafață totală de 121 mp,  str. CD Gherea fn, în baza Raportului de evaluare întocmit de expert evaluator  autorizat

pdf_button
026  29.01.2015

privind/

pentru  

introducerea unor suprafețe de teren în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi 

 pdf_button
027  29.01.2015

privind/

pentru

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare căi acces Bazar-Piața Centrală, Municipiul Dorohoi, județul Botoșani" 

 pdf_button
028  29.01.2015

privind/

pentru

aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici privind necesitatea 

efectuării unor lucrări de "Modernizare trotuare și căi de acces în Municipiul Dorohoi".

pdf_button
029  29.01.2015

privind/

pentru  

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Introducere gaze naturale și instalații de încălzire la Cinematograf "MELODIA",  str. Al. I.Cuza nr. 25, Municipiul Dorohoi, județul Botoșani".

 pdf_button
030  29.01.2015

privind/

pentru

aprobarea, începând cu 01.02.2015, a Regulamentului de organizare și funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi

pdf_button
031  29.01.2015

privind/

pentru

concesionarea suprafeței de  100,00 m.p. teren către S.C. TRANS MATEI SRL Dorohoi, ocupat de terasă alimentație publică aferentă spațiului comercial proprietatea societății, in Bdul Victoriei nr. 37, 

bl. F. 15, parter, p.c. 3568, Municipiul Dorohoi, județul Botoșani.

pdf_button
032  29.01.2015

privind/

pentru

aprobarea tarifelor ce vor fi încasate de către S.C. SERVICII PUBLICE LOCALE S.R.L. la Patinoarulartificial Dorohoi începând cu data de 01.02.2015 

 pdf_button
033  29.01.2015

privind/

pentru

aprobarea majorării valorii patinoarului artificial cu suma de 22.624,02 lei

 pdf_button
034  29.01.2015

privind/

pentru

aprobarea protocolului de predare a ,,Patinoarului artificial"

la S.C. ServiciiPublice Locale S.R.L. Dorohoi și stabilirea redevenței datorate

 pdf_button
035 29.01.2015

 privind/

pentru

 aprobarea achiziționării prin licitație publică a unor imobile situate în Dorohoi, str. Livezilor nr.45

 pdf_button
036  29.01.2015

privind/

pentru

aprobarea Planului de reparații și întreținere străzi

nemodernizate în municipiul Dorohoi pe anul 2015

 pdf_button
037  29.01.2015  privind/

pentru

aprobarea planului de reparații străzi(plombări, asfaltări) din municipiul Dorohoipe anul 2015 și 2015-2017

 pdf_button

Ultima actualizare (Joi, 12 Februarie 2015)

 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni