MUNICIPIUL DOROHOI

 

 

MONITORUL OFICIAL LOCAL

 

 

 

 

1.STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

 

buton clickSTATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

 

 

 

2.rEGULAMENTE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

 

buton clickREGULAMENT CU PRIVIRE LA CIRCUITUL PROIECTELOR DE

Dispoziții și al dispoziȚiilor emise de primarul municipiului dorohoi

 

buton clickREGULAMENT CU PRIVIRE LA CIRCUITUL PROIECTELOR DE

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI 

 

 

3.hOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

buton clickHOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

buton clickPROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

buton clickREGISTRUL PENTRU EVIDENTA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

buton clickREGISTRUL PENTRU EVIDENTA HOTĂRÂRILOR ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAl 

 

 

 

4.DISPOZIȚIILE PRIMARULUI

buton clickDISPOZIȚIILE PRIMARULUI MUNICIPIULUI DOROHOI CU CARACTER NORMATIV 

buton clickREGISTRUL PENTRU EVIDENTA PROIECTELOR DE DISPOZIȚII - 2022

buton clickREGISTRUL PENTRU EVIDENTA PROIECTELOR DE DISPOZIȚII - 2021

buton clickRegistrul PENTRU EVIDENTA PROIECTELOR DE dISPOZIȚII - 2020 

buton clickREGISTRUL PENTRU EVIDENTA DISPOZIȚIILOR EMISE - 2022 

buton clickREGISTRUL PENTRU EVIDENTA DISPOZIȚIILOR EMISE - 2021 

buton clickREGISTRUL PENTRU EVIDENTA DISPOZIȚIILOR EMISE - 2020 

 

 

5.DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE

 

buton clickBUGETE LOCALE

 

 

6.ALTE DOCUMENTE

 

         

        convocatoare sedinte ale consiliului local

               buton clickANUL 2022

               buton clickANUL 2021

                   buton clickANUL 2020

               buton clickANUL 2019

               buton clickANUL 2018