Ședinţa Consiliului Local al Municipiului Dorohoi va avea loc

în data de 20.12.2018 în Sala de ședințe din sediul Primăriei Municipiului

Dorohoi.

          Ordinea de zi, cuprinzând proiectele de hotărâri ce urmează a fi supuse aprobării

Consiliului Local, se poate consulta pe site-ul www.primariadorohoi.ro

secțiunea Consiliul Local 

 

Convocator din data  Descarcă 
CONVOCATOR SEDINTA CONSILIULUI LOCAL                                                 20.12.2018

 

pdf_button