Nr.

Data 

Hotărâre

Titlu:

Descarcă

294 11.12.2015 privind/ pentru

aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al Municipiului Dorohoi a bunului Utilităţi - locuinţa unifamilială str. Dumbrava Roşie - 24 locuinţe  

pdf_button
295 11.12.2015 privind/ pentru

aprobarea trecerii din domeniul privat al municipiului Dorohoi în inventarul domeniului public al municipiului Dorohoi a suprafeţei de 7200 mp teren curţi construcţii PC499 str. Dumbrava Roşie, conform anexei 1

pdf_button
296 11.12.2015 privind/ pentru

aprobare Proiectului pentru demolarea imobilelor situate în yona centrală a municipiului - str. Dimitrie Pompeiu nr. 65, 67 şi 71 - aflate în domeniul privat al municipiului Dorohoi

pdf_button
297 11.12.2015 privind/ pentru

aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice din cadrul Aparatuşui de specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi, cât şi al Serviciului public comunitar local pentru evidenţa persoanelor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi pentru anul 2016 

pdf_button
298 11.12.2015 privind/ pentru aprobarea cofinanţării proiectului Lucrări de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în municipiul Dorohoi pdf_button

Ultima actualizare (Joi, 17 Decembrie 2015)