Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local
Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal
 

 

Atenție! Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Mai multe detalii aici

Monitorul Oficial Local

         

 

 

buton click  Informare privind proiectul  EXTINDERE ȘI MODERNIZARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE ROMANESCU”, MUNICIPIUL DOROHOI, JUDEȚUL BOTOȘANI“ cod SMIS 124952

 

 

http://www.fonduri-ue.ro

 

www.inforegio.ro

 

facebook.com/inforegio.ro

 

 

 

 În cadrul apelului de proiecte P.O.R.,Axa prioritară 10- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiție 10.1 - Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare,Obiectivul Specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului obligatoriu, a fost semnat contractul de finanțare nr. 7358 încheiat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 pentru proiectul „Extindere și modernizare Școala Gimnazială „Dimitrie Romanescu”, Municipiul Dorohoi”, cod SMIS 124952.

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului propus îl constituie îmbunătăţirea calității infrastructurii de educație și se înscrie în contextul general al dezvoltării infrastructurii școlare în mediul urban.

Proiectul contribuie la valorificarea durabilă a potențialului uman din zonă în vedereaasigurării unui proces educațional la standarde europene, creșteriigradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, creșterii atractivității zonei și implicit a regiunii nord-est, dezvoltării economiei la nivel de localitate, atingerii obiectivelor în domeniul egalității de șanse.

 

Justificare:

Sprijinul P.O.R.asigurăcreşterea accesului, calităţii şi a atractivităţii educaţiei, contribuind la creşterea ratei de participare la diferite niveluri de educaţie, la reducerea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, la o ratămai mare de absolvire a învăţământului obligatoriu şi la creşterea ratei de tranziţie spre niveluri superioare de educaţie. Proiectul contribuie la valorificarea durabilă a potenţialului uman din zona în vederea creşterii atractivităţii zonei şi implicit a regiunii Nord-Est, dar şi la dezvoltarea economiei la nivel de localitate. Învățământul școlar constituie a doua treaptă a sistemului de educație și instruire și are drept scop principal pregătirea multilaterală a copilului pentru viață, în vederea integrării în activitatea post-școlară. Pentru realizarea acestui obiectiv se are în vedere dezvoltarea capacităților creative prin valorificarea potențialului psihofiziologic și intelectual al copilului de-a lungul unei perioade de 8 ani și pe baza unor curricule menite să satisfacă cât mai bine nevoile educaționale necesare unui copil pentru o intergrare cât mai bună și facilăîn cadrul oricărui tip de activitate extra școlarăşi post-școlară.

Prin lucrările propuse se urmărește alinierea la standardele de exploatare actuale în vigoare, oferind spații moderne, echipate și finisate corespunzător. Se vor aplica prevederile tuturor normativelor în vigoare pentru clădirile de profil, punându-se accentul pe siguranța în exploatare, gradul de confort și cerințele pentru protecția împotriva accidentelor/incendiilor.

Plecând de la necesitățile de bază ale societății moderne, proiectul se bazează pe o gândire a incintei, în sensul dezvoltării durabile, dorindu-se a fi mai aproape de nevoile actuale și viitoare, ale omului și mediului înconjurător. Se propune modernizarea școlii, pentru asigurarea funcționării în conformitate cu normele europene în vigoare şi Legea Educației Naționale.În concluzie, se propune extinderea și modernizarea școlii în vederea obţinerii următoarelor funcţiuni și standarde:

 • asigurarea spațiilor de necesitate primară prin extinderea și modernizarea construcției cu următoarele funcțiuni: laborator ştiinţe fizică-chimie-biologie, cabinet medical, bibliotecă cu centru de informare şi documentare, grupuri sanitare elevi, personal, persoanele cu disabilităţi și sala pentru educație fizică și evenimente, depozitări material didactic;
 • realizarea unei legături interioare între cele două corpuri de şcoală;
 • racordarea la rețeaua publicăde canalizare și alimentare cu apă potabilă;
 • reconfigurarea planimetrică a sălilor de clase;
 • înfiinţarea și dotarea laboratorului de informatică;
 • relocarea și înlocuirea centralei şi instalaţiei termică;
 • reparații săli de clasă, spaţii conexe;
 • termoizolarea exterioară extindere, refacerea tencuielilor şi remodelarea arhitecturală a fațadelor clădirii;
 • termoizolarea plăcii superioare şi remodelarea arhitecturală a noului acoperiș;
 • amenajarea trotuarelor, aleilor şi a rampei de acces pentru persoanele cu dizabilităţi;
 • pavarea aleilor și platformei pietonale cu pavele vibropresate colorate, pentru efectul de spațiu și contrast cu vegetația și pentru confortul promenadei;
 • introducerea unui mobilier urban de calitate - mese, bănci și coșuri de gunoi;
 • reabilitarea instalaţiilor electrice, termice și sanitare;
 • dotarea cu mobilier şi material didactic performant.

 

Implementarea acestui proiect contribuie la: promovarea incluziunii sociale și prevenirea marginalizării unor grupuri defavorizate sau grupuri vulnerabile prin dezvoltarea serviciilor socio-educaționale existente; combaterea segregării teritoriale prin îmbunătățirea accesului la servicii publice ca urmare a reabilitării unor drumuri de pe teritoriul orașului. Principalul rezultat aşteptat vizează realizarea condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea gradului de participare a populaţiei în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, în Municipiul Dorohoi.

2. Modernizarea infrastructurii urbane din Municipiul Dorohoi.

 

Valoarea totală a proiectului:3.873.067,59 lei.

Data semnării Contractului de Finanțare: 24.12.2021.

Perioada de implementare: 68 luni (01.05.2018-31.12.2023).

 

 

 

 

 

 

 

UAT Municipiul Dorohoi

Str. Grigore Ghica nr. 34, Dorohoi, Județul Botoșani

Tel. 0231610133, Fax: 0231611310, Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

 

 

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Ultima actualizare (Miercuri, 10 Aprilie 2024)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență