Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

       În conformitate cu Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, publicată în M.O. nr. 408/24.07.2001, municipiul Dorohoi se încadrează în categoria localităţilor de rang II. Potrivit legii, localităţile de rang II sunt considerate municipii de importanţă interjudeteană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi

       Spaţial, zona administrativă a municipiului Dorohoi cuprinde arealul municipiului Dorohoi şi trei arii distincte situate astfel: la nord – Loturi Enescu, la est - Localitatea Progresul şi la sud - Localitatea Dealu Mare.

      Fiind al doilea municipiu ca mărime din judeţul Botoşani, municipiul Dorohoi ocupă un rol important în zonă, constituindu-se într-un element polarizator atât pentru localităţile învecinate cât şi pentru zona de nord – vest a judeţului, aceasta manifestându-se atât la nivel socio-economic cât şi în ceea ce priveşte schimbul de forţă de muncă si populaţie

       Număr locuitori: La 1 iulie 2006 populaţia municipiului Dorohoi era de 31.130 persoane, din care 15.067 persoane (48,30%) bărbaţi şi 16.063 persoane (51,70%) femei.

        Situaţia suprafeţelor de teren situate pe raza municipiului Dorohoi se prezintă astfel: 

        Total teren:  6038,00 ha

             din care: 

           intravilan:  1146,60 ha

           extravilan: 4891,40 ha

       Căile de acces rutier: către municipiul Dorohoi sunt DN 29B dinspre Botoşani şi Darabani, DN 29A dinspre Suceava, DJ 292 dinspre Broscauti, DJ 291 C dinspre Pomârla şi punctul de trecere frontieră Racovăţ, DJ 291 D dinspre Ibăneşti. Prin acestea se realizează legătura cu celelalte zone ale municipiului Botoşani şi judeţul Suceava iar prin interconexiunile acestora cu magistralele rutiere de transport E85 Siret-Suceava-Bucureşti, E576 Suceava – Vatra Dornei - asigură legătura cu vestul României.   

      Infrastructura de acces feroviară: Căile de comunicaţie feroviară sunt reprezentate prin legăturile feroviare Dorohoi-Iasi şi Dorohoi-Leorda, staţia Dorohoi fiind punct terminus. Traseul actual a fost dictat de formele de relief, această situaţie generând dificultăţi în ceea ce priveşte dezvoltarea circulaţiei feroviare către nord. Municipiul Dorohoi este deservit de o staţie de cale ferată.

      Legături aeriene: Municipiul Dorohoi este deservit de Aeroportul "Ștefan cel Mare" - Suceava amplasat în oraşul Salcea la 12 km est faţă de oraşul Suceava şi la 30.5 km vest de oraşul Botoşani, accesul fiind posibil prinntr-un drum de acces betonat cu lungimea de 3 km şi lăţimea de 7 m, care face legatura prin D.N. 29 şi D.N. 29 A prin Suceava, respectiv D.N. 29 B prin Botoşani cu municipiul Dorohoi.

 

 

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență