Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

 

NR

DATA

DENUMIRE

108

30.05.2023

hotarare privind aprobarea conturilor anuale de executie ale bugetului local al Municipiului Dorohoi, bugetul  institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii( de subordonare locala), bugetul creditelor interne, pentru anul 2022.

109 30.05.2023

hotarare  privind rectificarea bugetului local al Municipiului Dorohoi.

110 30.05.2023

hotarare  privind  aprobarea, incepand cu 01.06.2023, a Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala, din structura Consiliului Local al Municipiului Dorohoi.

111 30.05.2023

hotarare  privind  vanzarea, prin licitatie publica, a terenului intravilan, in suprafata totala de 550 m.p., situat in str. Lt. Andrei nr. 17, proprietatea UAT Dorohoi.

112 30.05.2023

hotarare  privind  vanzarea, prin licitatie publica, a terenului intravilan, in suprafata totala de 56 m.p., situat in str. N. Titulescu nr. 21, proprietatea UAT Dorohoi.

113 30.05.2023

hotarareprivind Acordul Consiliului Local pentru efectuarea operatiunilor de dezmembrare a unor imobile, CF 56306, proprietatea privata a UAT Dorohoi.

114 30.05.2023

hotarare privind Acordul Consiliului Local pentru efectuarea operatiunilor de dezmembrare a unor imobile, CF 58581, proprietatea privata a UAT Dorohoi.

115 30.05.2023

hotarare privind  aprobarea Registrului Local al spatiilor verzi din Municipiul Dorohoi

 

ANEXA

116 30.05.2023

hotarare  privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " Infiintare Centrul Social de Zi Multifunctional ".

117 30.05.2023

hotarare privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " Amenajare strat suport spatiu de joaca" la Centrul de zi pentru copii "JURJAC".

118 30.05.2023

hotarare privind aprobarea Listei de repartizare pentru 16 unitati locative nou construite, in Cartier Cercetas Stiubianu, precum si 3 locuinte ramase vacante, in baza HCL nr. 269/24.11.2022, cuprinzand ordinea de prioritate a solicitantilor, in vederea repartizarii locuintelor sociale, realizate conform Legii nr. 114/1996.

119 30.05.2023 hotarare privind  trecerea unor bunuri imobile, din domeniul public al Municipiului Dorohoi, in domeniul public al Judetului Botosani
120 30.05.2023

hotarareprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici estimativi privind " Infiintarea unei parcari in str. Calea Plevnei, in spatele blocurilor P1, P2, P3, Municipiul Dorohoi, jud. Botosani ".

121 30.05.2023

hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere cu destinatia de locuinte, pentru unii chiriasi care locuiesc in blocurile ANL, aflate in evidenta domeniului public si privat al Mun. Dorohoi si prin ANL.

122 30.05.2023

hotarareprivind aprobarea inchirierii, prin atribuire directa, a terenului in suprafata totala de 0,37 ha, categoria de folosinta "pasune", apartinand dom. privat al Mun. Dorohoi.

123 30.05.2023

hotarare privind actualizarea devizului general la nivel de proiect tehnic, pentru obiectivul de investitii " Extindere si modernizare Gradinita nr. 10, Municipiul Dorohoi, judetul Botosani ".

124 30.05.2023

hotarare privind aprobarea valorilor actualizate ale indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " Eficientizarea energetica a cladirilor Sectie Materno- Infantil si Bloc Alimentar- Spalatorie, din  cadrul Spitalului Municipal Dorohoi.

125 30.05.2023

hotarare privind Acordul Consiliului Local pentru efectuarea operatiunilor de dezmembrare a unor imobile, proprietatea publica a UAT Dorohoi, CF 58151.

126 30.05.2023

hotarare privind introducerea unor suprafete de teren in domeniul privat al Municipiului Dorohoi.

127 30.05.2023

hotarare privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unor imobile,  proprietatea privată a UAT Dorohoi CF 57766

128 30.05.2023

hotarare privind acordul Consiliului Local pentru efectuarea operațiunilor de dezmembrare a unor imobile,  proprietatea privată a UAT Dorohoi CF 58358

129 30.05.2023

hotarare privind aprobarea efectuării unui schimb de teren între Municipiul Dorohoi și SC NATURAL HEMP HEART SRL, în baza rapoartelor de evaluare întocmite de SC Evalon SRL

130 30.05.2023

hotarareprivind predarea catre Compania Nationala de Investitii - C.N.I. - S.A., in calitate de structura de implementare a obiectivelor incluse in P.N.R.R. - Componenta 15 - Educatie,  Investitia 1 - Construirea, echiparea si operationalizarea unui numar de 110 crese, a amplasamantului din str. 1 Decembrie nr. 24, in suprafata der 3826 mp si asigurarea conditiilor, in vederea executarii obiectivului de investitii " Construire cresa medie in Municipiul Dotrohoi, judetul Botosani ".

131 30.05.2023

hotarare privind modificafrea si completarea HCL nr. 296/05.12.2022, privind aprobarea proiectului " Cresterea capacitatii de asistenta medicala a Ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Dorohoi, a cheltuielilor legate de proiect si a Acordului de parteneriat incheiat intre UAT Dorohoi si Spitalul Municipal Dorohoi, in vederea depunerii acestuia, spre finantare, in cadrul P.N.R.R., pilon V, Componenta C.12

132 30.05.2023 hotârâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul obtinere autorizatie de desființare imobil C6 și construire secție pavilion de psihiatrie - Expertiză tehnică și DALI
133 30.05.2023 hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare etaj I corp A - Liceul Regina Maria 
134 30.05.2023 hotărâre privind aprobarea finanțării în sumă de 320000 lei pentru finantarea obiectivului Proiect tehnic Pavilion Psihiatrie

Ultima actualizare (Vineri, 16 Iunie 2023)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență