Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

   Comisia de analiză, evaluare şi întocmirea listei de priorităţi pentru solicitările de locuinţe construite în regim ANL, numită prin HCL nr.59/10.03.2023, aduce la cunoştinţa tinerilor cu vârsta până în 35 de ani, care își desfășoară activitatea pe raza unității administrativ teritoriale Dorohoi că în analiza, evaluarea solicitărilor de locuințe construite în regim ANL și stabilirea listei de priorități pe anul 2023, vor intra toate cererile depuse până la data de 31martie  2023. Având în vedere că la data întocmirii și aprobării listei de priorități nu se află în construcție locuințe noi, lista care urmează a se întocmi se referă doar la locuințele care devin vacante din fondul de locuințe ANL deja construit (aflat în exploatare).

          Conform graficului de lucru, începând cu data de 31.03.2023,fiecare solicitant va fi înştiinţat la domiciliu prin adresă scrisă cu confirmare de primire care sunt documentele necesare completării dosarului precum şi perioada de depunere a acestora. Comisia prin adresa nr.4998 din 28.03.2023 punela dispoziția titularilor de cereri care au solicitat o locuință realizată prin Agenția Națională, documentele necesare completării dosarelor precum și modalitatea de depunere a acestora.                          

          Consiliul Local al Municipiului Dorohoi, prin HCL nr. 60din 10.03.2023,a aprobat CRITERIILE DE IERARHIZARE stabilite prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea soluționării cererilor de atribuire a locuințelor destinate închirierii pentru tineri, construite prin ANL în Municipiul Dorohoi.

          Graficul de lucru al comisie precum și Hotărârea Consiliului Local Dorohoi pot fi consultate la avizierul din incinta Primăriei Municipiului Dorohoi, strada Grigore Ghica nr.34 și pe site-ul www.primariadorohoi.ro.

Ultima actualizare (Miercuri, 29 Martie 2023)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență