Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

22.12.2021

                                                                                                        HCL


 

 nr. 
Titlu:

Descarcă

294

Hotarare pentru  aprobarea   impozitelor

si taxelor locale pentru anul 2022.

pdf_button
295

Hotarare pentru aprobarea  taxelor si 

tarifelor ce se vor incasa de catre Administratia

 Pietelor si Oborului din Municipiul Dorohoi, 

incepand cu 01.01.2022.

pdf_button
296

Hotarare privind  aprobarea supraimpozitarii 

cu 500% a cladirii situata in Dorohoi, str. George Enescu 

nr. 141 A-143, proprietatea numitei Pintrijel Adina.   

pdf_button
297

Hotarare privind  aprobarea supraimpozitarii 

cu 500% a cladirii situata in Dorohoi, str. Dimitrie Pompeiu 

nr. 79, proprietatea numitului Debeli Alexandru Mihai.   

pdf_button
298

Hotarare privind  aprobarea supraimpozitarii 

cu 500% a cladirii situata in Dorohoi, str. Dimitrie Pompeiu  

nr. 79, proprietatea numitului Stoica Radu.   

pdf_button
299

Hotarare privind  aprobarea supraimpozitarii 

cu 500% a cladirii situata in Dorohoi, str. Dimitrie Pompeiu 

nr. 79, proprietatea numitei Stoica Dorina.   

pdf_button
300

Hotarare privind  aprobarea supraimpozitarii 

cu 300% a cladirii situata in Dorohoi, str. George Enescu 

nr. 90, proprietatea numiților Oprea Răzvan și Oprea Mariana   

pdf_button
301

Hotarare privind  aprobarea supraimpozitarii 

cu 500% a cladirii situata in Dorohoi, str. George Enescu 

nr. 127, proprietatea numitului Cercaz Mihai.   

pdf_button
302

Hotarare privind  aprobarea supraimpozitarii 

cu 400% a cladirii situata in Dorohoi, str. George Enescu 

nr. 30, proprietatea numitului Hrimiuc Marcel.

pdf_button
303

Hotarare privind  aprobarea inchirierii, 

prin licitatie publica, a spatiilor comerciale si a terenurilor 

din cadrul Directiei Pietelor si Oborului Municipiului Dorohoi, 

pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022, inventariate in 

domeniul privat al Mun. Dorohoi.

pdf_button
304

Hotarare privind  aprobarea taxei locale 

speciale de salubrizare, pentru utilizatorii persoane 

fizice si juridice din Municipiul Dorohoi, pentru anul 

2022 si aprobarea Regulamentului de aplicare a 

taxei speciale de salubrizare.

pdf_button
305

Hotarare privind  aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local de 

Urbanism, penbtru modificare indicatori urbanistici, 

in vederea construirii unei locuinte individuale, 

cu regim inaltime P+M, in Municipiul Dorohoi, 

ASl. Castanilor, generat de terenul inscris in 

CF 55304.

pdf_button
306

Hotarare privind aprobarea  rectificarii 

bugetului local al Municipiului Dorohoi .

pdf_button
307

hotarare privind aprobarea  modificarii, 

incepand cu 03.01.2022, a Regulamentului de 

organizare si functionare al Directiei de Asistenta 

Social, din structura Consiliului Local Dorohoi.

pdf_button
308

Hotarare pentru aprobarea Planului

 anual de actiuni privind serviciile sociale 

administrate si finantate din bugetul local 

al Municipiului Dorohoi, pentru anul 2022. 

pdf_button
309

Hotarare privind  aprobarea 

 Actului aditional nr. 3 la Acordul de parteneriat,

 incheiat intre UAT Municipiul Dorohoi si Directia 

de Asistenta Sociala Dorohoi, in vederea

 implementarii proiectului "Imbunatatirea calitatii 

vietii populatiei din Municipiul Dorohoi".

pdf_button
310

Hotarare privind aprobarea 

 darii in administrare catre Directia de Asistenta 

Sociala a imobilului aflat in domeniul public al

 Municipiului Dorohoi, situat in str. George Enescu 

nr. 65, pentru amenajarea Centrului Social de

 Zi Multifunctional, in cadrul Proiectului " Imbunatatirea 

Calitatii Vietii Populatiei in Municipiul Dorohoi".

pdf_button
311

Hotarare privind  aprobarea  prelungirii 

contractelor de inchiriere, cu destinatia de locuinta, 

pentru unii chiriasi care locuiesc in imobile aflate in 

evidenta domeniului public si privat al Municipiului 

Dorohoi si prin ANL.

pdf_button
312

Hotarare privind  aprobarea  tarifelor

 pentru activitatile de salubrizare, deszapezire, activitati 

diverse si ecarisaj, desfasurate de catre SC Servicii 

Publice Locale SRL, pe raza Municipiului Dorohoi, 

pentru anul 2022.

pdf_button
313

Hotarare privind atribuirea a două autorizatii de taxi pe raza municipiului Dorohoi

pdf_button
314

Hotarare  privind aprobarea   reinoirii unui 

numar de doua contracte de atribuire a gestiunii 

delegate serviciului de transport, in regim de Taxi, 

pe raza Municipiului Dorohoi

pdf_button
315

Hotarare privind aprobarea darii in folosinta 

gratuita Directiei Nationale de Probatiune - Serviciul 

Probatiune Botosani, a unui numar de 3 birouri, 

in suprafata de 115,90 m.p., aflate in cladirea C3 

din cadrul Incubatorului de Afaceri Dorohoi, situate 

in str.1 Decembrie nr. 24, ce vor avea destinatia de 

Sediu Secundar al Serviciului de Probatiune Botosani,

 pentru o perioada de 5 ani.

pdf_button
316

Hotarare privind aprobarea cofinantarii 

Proiectului "Dezvoltarea transfrontaliera a transportului 

prietenos mediului" 1HARD/3.1/11 precum si a costurilor 

neeligibile legate de proiect.

pdf_button
317

Hotarare privind introducerea unor suprafete 

de teren in domeniul privat al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
318

Hotarare privind vanzarea prin licitatie publica 

a terenului intravilan, in suprafata totala de 857 m.p., 

pc 2241, CF 57939, situat in str. G. Enescu f.n.,

 proprietatea UAT Dorohoi.

pdf_button
319

Hotarare privind vanzarea prin licitatie publica 

a terenului intravilan, in suprafata totala de 309 m.p., 

pc 2242, 2243, CF 57221, CF 57227, CF 57919, situat 

in str. G. Enescu nr. 8-10, proprietatea UAT Dorohoi.

pdf_button
320

Hotarare privind acordul Consiliului Local 

pentru efectuarea operatiunilor de dezmembrare a unor

 imobile, proprietatea privata a UAT Dorohoi.

pdf_button
321

Hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul "Lucrari de reparatii

 teren sport la Scoala " Spiru Haret " Dorohoi ".

pdf_button
322

Hotarare privind declararea de uz si interes 

public local, precum si introducerea in domeniul public 

al Municipiului Dorohoi a obiectivului de investitii 

" Extindere conducta de distributie gaze naturale 

presiune redusa in localitatea Dorohoi- Satu Nou ", 

precum si predarea acestui obiectiv in administrare, 

catre S.C. DELGAZ GRID S.A. Tg. Mures. 

pdf_button
323

Hotarare privind declararea de uz si interes 

public local, precum si introducerea in domeniul public 

al Municipiului Dorohoi a obiectivului de investitii

 "Calibrare si asanare Parau Dorohoi, Municipiul Dorohoi ", 

precum si predarea acestui obiectiv in administrare, catre 

Directia Edilitare din cadrul Primariei Municipiului Dorohoi

pdf_button
324 Hotarare privind numirea în calitate de administrator al SC SERVICII PUBLICE LOCALE SRL a doamnei ec Popoiu Dorina pdf_button
325 Hotarare privind majorarea capitalului social al SC SERVICII PUBLICE LOCALE SRL DOROHOI și împuternicirea doamnei Dorina Popoiu administrator al societății în calitate de reprezentant legal să semneze actul constitutiv actualizat al societății și să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor la Oficiul Regitrul Comerțului pentru a fi menționate în Registrul Comerțului și publicate în Monitorul Oficial  pdf_button
326

Hotarare privind introducerea unei suprafete de teren 

în domeniul public al Municipiului Dorohoi

pdf_button
327 Hotarare privind aprobarea de cheltuieli din bugetul oocal ]n suma de 15.000 pentru desfășurarea evenimentului cultural-sportiv Cupa Unirii ce se va desfășura în perioada 22 ianuarie-24 ianuarie  pdf_button
328 Hotarare privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale  Administrație utilizate în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului precum și în cadruul unităților subordonate Consiliului Local începând cu data de 1 Decembrie 2021 pdf_button

Ultima actualizare (Joi, 06 Ianuarie 2022)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență