Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

25.11.2021

                                                                                                                        HCL


 

 nr. 
Titlu:

Descarcă

275

Hotarare privind rezilierea Contractului 

nr. 31 din 08.05.1997.

pdf_button
276

Hotarare privind aprobarea Regulamentului 

de Organizare și Funcționare a Bazinului de înot didactic

 situat în municipiul Dorohoi, str. Constantin Dobrogeanu 

Gherea, nr. 13, județul Botoșani

pdf_button
277

Proiect de hotarare privind aprobarea repartizării a două

 locuințe rămase vacante, construite prin ANL, conform 

HCL nr. 161/27.08.2020-cuprizând ordinea de prioritate

 a solicitanților .

pdf_button
278

Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării imobilului

 situat în str. Ștefan Airinei nr. 16-locuință în suprafață construită 

la sol de 57 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Dorohoi, 

la cerererea chiriașului LEONTE IULIANA ALICE și a prețului

 de vânzare rezultat din Raportul de evaluare întocmit de 

expert autorizat ANEVAR

pdf_button
279

Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor

 de închiriere, cu destinatia de locuinta, pentru unii chiriasi 

care locuiesc in imobile aflate in evidenta domeniului 

public si privat al Municipiului Dorohoi si prin ANL .

pdf_button
280

Proiect de hotarare privind aprobarea numărului de

 burse acordate în anul școlar 2021-2022, elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat din municipiul Dorohoi .

pdf_button
281

Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local 

al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
282

Proiect de hotarare privind  introducerea unor suprafețe 

de teren în domeniul privat al municipiului Dorohoi

pdf_button
283

Proiect de hotarare privind aprobarea  alocării sumei de

 180.000 lei din bugetul local necesare organizării

 evenimentului ,, Sărbătorile de iarnă,, 

pdf_button
284 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico economice faza PT și a indicatorilor tehnico economici faza PT pentru obiectivul PUNERE IN SIGURANTA IAZ POLONIC și amenajare zona de agrement - amenajare cuveta iaz Polonic pdf_button
285 Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii instalatiilor aferente sistemului de iluminat public stalpi si cabluri electrrice detinute in proprietate de SC DELGAZ GRID SA in baza Raportului de evaluare pdf_button
286 Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Statului de functii si a Organigramei Spitalului Municipal Dorohoi incepand cu plata drepturilor salariale ale lunii decembrie 2021 pdf_button
287 Proiect de hotarare privind exprimarea acordului de principiu referitor la trecerea din domeniul public al Municipiului Dorohoi în domeniul public al Statului a suprafetei de 28 mp situata in str. Grigore Ghica fn CF57866 pdf_button

Ultima actualizare (Vineri, 10 Decembrie 2021)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență