Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

28.10.2021

                                                                                                         HCL


 

 


nr. 
Titlu:

Descarcă

254

Hotarare pentru  aprobarea  repartizarii a doua locuinte 

ramase vacante, construite prin ANL, conform HCL nr. 161/27.08.2020, 

cuprinzand ordinea de prioritate a solicitantilor.

pdf_button
255

Hotarare pentru aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere,

 cu destinatia de locuinta, pentru unii chiriasi, care locuiesc in imobile 

aflate in evidenta domeniului public si privat al Mun. Dorohoi si prin ANL  

pdf_button
256

Hotarare  privind aprobarea  schimbului de locuinte destinate 

inchirierii, construite prin ANL, intre titularii contractelor de inchiriere

- MOISA GABRIELA MARIANA- domiciliata in Municipiul Dorohoi, 

str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S1, ap. 1, parter, si 

BATEALA OTILIA CLAUDIA, domiciliata in Mun. Dorohoi, 

str. 1 Decembrie nr. 24 A, Bl.S2, ap. 14, et.3.

pdf_button
257

Hotarare privind  aprobarea   vanzarii imobilului situat 

in str. Stefan Airinei nr. 16 - lociuinta in suprafata construita la sol

 de 57 m.p., aflat in domeniul privat al Municipiului Dorohoi, la 

cererea chiriasului LEONTE IULIANA ALICE si a pretului de 

vanzare rezultat din Raportul de evaluare.

pdf_button
258

Hotarare privind  aprobarea  vanzarii a doua locuinte

 ( tip duplex- formate din 3 camere de locuit), construite in anul

 2007, conform Legii nr. 114/1996, situate in str. 1 Decembrie

 nr. 24 E si nr. 24 B, afalate in domeniul privat al Municipiului

 Dorohoi, la cererea titularilor contractelor de inchiriere, 

Velniceriu Gabriel-Aurel si Buruiana Bogdan.

pdf_button
259

Hotarare privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Dorohoi,

 in Adunarea Generala a A.D.I. AQUA Botosani, pentru 

modificarea pretului si tarifului la serviciile publice de 

alimentare cu apa potabila si canalizare-epurare, propusa 

de operatorul regional S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani.

pdf_button
260

Hotarare privind aprobarea  rectificarii bugetului 

local al Municipiuliui Dorohoi . 

pdf_button
261

Hotarare privind aprobarea  Planului de lucrari

 intetinere drumuri, nemodernizate, prin pietruire, in Municipiul 

Dorohoi, pentru anul 2021, a indicatorilor tehnico - 

economici estimativi, precum si a Caietului de sarcini, 

aferent lucrarilor.

pdf_button
262

Hotarare privind aprobarea  vanzarii, prin licitatie

 publica, a terenului intravilan, in suprafata totala de 427 m.p., 

pc 3511/4, CF 54275, situat in str. B-dul Victoriei f.n., 

proprietatea UAT Dorohoi.

pdf_button
263

Hotarare privind  aprobarea concesionarii, 

prin licitatie publica, a unui teren apartinand domeniului 

privat al Municipiului Dorohoi, suprafata totala de 15,00 m.p.,

 situat in intravilanul Municipiului Dorohoi, str. Duzilor nr. 4, 

pc 3577/1, CF 54408, proprietatea Municipiului Dorohoi,

 in vederea amenajarii unei terase pentru desfasurarea 

activitatii de alimentatie publica - bar, Cod CAEN - 5630. 

pdf_button
264

Hotarare privind aprobarea reinoirii unui numar 

de 4 contracte de atribuire a gestiunii delegate serviciului 

de transport, in regim de taxi, pe raza Municipiului Dorohoi. 

pdf_button
265

Hotarare privind  aprobarea platii utilitatilor, pentru 

o perioada de 4 ani, Fundatiei Star of Hope Romania, 

pentru cladirea C26, situata in str. 1 Decembrie nr. 24, 

Dorohoi, incepand cu 01.01.2022.

pdf_button
266

Hotarare pentru  aprobarea REGULAMENTULUI 

 privind stabilirea conditiilor de eliberare a 

avizelor/autorizatiilor de interventie/spargere a strazilor,

 trotuarelor si a zonelor verzi, urmarirea si receptia lucrarilor 

de interventie la retelele edilitare de utilitati publice, de pe

 raza Municipiului Dorohoi.

pdf_button
267

Hotarare privind modificarea statului de functii 

si a organigramei Spitalului Municipal Dorohoi, incepand 

cu plata drepturilor salariale ale lunii  noiembrie 2021.

pdf_button
268 Hotarare privind numirea reprezentantului Consiliului local în comisiile de concurs pentru ocuparea funcției de director/director adjunct la unitatile de învățământ din Municipiul Dorohoi pdf_button

Ultima actualizare (Joi, 04 Noiembrie 2021)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență