ALEGERI 2024
Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

 nr.

 

Data


Proiect

 

Titlu:

 

Descarcă

1 30062011

 

Hotarare privind/ pentru

amplasarea unei troiţe comemorative pe terenul în supraf de 50 mp pc 2064, situat pe str. George Enescu colţ cu str. Slt. Stelian Gheorghiu (fosta str. Cărămidărie) precum şi pentru trecerea acestei suprafeţe din domeniul privat în domeniul public al municipiului Dorohoi

 

2 3062011

 

Hotarare privind/ pentru

 

aprobarea vânzării terenului situat în str. Aleea Caisului fn pc 3577/1 în supraf de 641 mp în baza rapotului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat

 

3 30062011

 

Hotarare privind/ pentru

introducerea unor supraf de teren în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi

 

4 30062011

 

Hotarare privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 6,50 mp teren situat în str. Ştefan cel Mare nr. 9, bl. D18, sc. E, parter, pc 2259 în vederea extinderii cu balcon a apartamentului nr. 1 proprietatea fam. Abdulbaki Bara şi Elena Carmen

 

5 30062011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea concesionării suprafeţei de 16,24 mp teren situat în str. Traian nr. 27 A, pc 1339, ocupată de anexa gospodărească, proprietatea Ostafe Dan

 

6 30062011

Hotarare privind/ pentru

 

concesionarea suprafeţei de 4,50 mp teren situat în str. Dumbrava Roşie nr. 13, bl. N8, parter, pc 3570 în vederea extinderea cu balcon a apartamentului nr. 3, proprietatea dnei. Nistor Mirela

 

7 30062011

Hotarare privind/ pentru

 

concesionarea suprafeţei de 21,60 mp teren situat în Aleea Victoriei fn pc 3267 ocupat de garaj proprietatea Ceobanu Gheorghina

 

8 30062011

 

Hotarare privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 22,00 mp teren situat în str. Petru Rareş, fn pc 2807 ocupat de garaj proprietatea Hrenciuc Cornelia

 

9 30062011

Hotarare privind/ pentru

 

completarea listei cu familiile beneficiare de locuinţe proprietate personală prin strămutare în str. Dumbrava Roşie fn conform prevederilor art. 1 alin. 2 din HCL Dorohoi nr. 206/30.09.2010

 

10 30062011

 

Hotarare privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 8,40 mp teren situat în Calea Plevnei nr. 20, bl O4, ap.2, parter, pc 3573, ocupat de balcon proprietatea Relischi Mariana

 

11 30062011

 

Hotarare privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 39,70 mp teren situat în str. Lt. Olinescu fn pc 2739 ocupat de chioşc sifonarie proprietatea Antonaş Gheorghe

 

12 30062011

Hotarare privind/ pentru

 

concesionarea suprafeţei de 3,10 mp teren situat în Aleea Pinului fn pc 2767 ocupat de magazie prop Ivorniciuc Maria

 

13 30062011

Hotarare privind/ pentru

 

aprobarea funcţiilor publice, a organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Dorohoi, cât şi pentru instituţiile subordonate Consiliului Local al Municipiului Dorohoi pe anul 2011

 

14 30062011

Hotarare privind/ pentru

 

aprobarea conturilor anuale de execuţie ale bugetului local al municipiului Dorohoi, instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţionate de la bugetul local, instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, al veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2010

 

15 30062011

 

Hotarare privind/ pentru

 

rectificarea bugetului local al municipiului Dorohoi pentru anul 2011

 

16 30062011

Hotarare privind/ pentru

 

 

proiectul Implementarea unei aplicaţii de tip eSănătate pentru gestionarea activităţilor din cadrul Spitalului Municipal Dorohoi 

 

17 30062011

Hotarare privind/ pentru

 

 

aprobarea comisiei în vederea desfăşurării licitaţiilor publice, pentru închirierea spaţiilor, a terenurilor şi a meselor aflate în pieţele şi oborul municipiului Dorohoi

 

18 30062011

Hotarare privind/ pentru

 

aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 3 chiriaşi care locuiesc în imobile aflate în evidenţa domeniului public şi privat al municipiului Dorohoi

 

19 30062011

 

Hotarare privind/ pentru

contractarea unui credit în valoarea de 420.000 lei pentru cofinanţarea proiectului Eficientizarea serviciilor medicale oferite de Spitalul Municipal Dorohoi prin implementarea unui sistem informatic integrat

 

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență