Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

30.09.2021

                                                                                                          HCL


 

 


nr. 
Titlu:

Descarcă

200

Hotarare pentru  aprobarea repartizarii a 

doua locuinte ramase vacante, construite prin ANL, 

conform HCL nr. 161/27.08.2020, cuprinzand ordinea 

de prioritate a solicitantilor

pdf_button
201

Hotarare pentru aprobarea  indicatorilor 

tehnico-economici, in vederea efectuarii lucrarilor 

de reparatii curente, privind inlocuirea acoperisilui 

din carton, la doua imobile/duplex, situate in 

Cartierul 1 Decembrie nr. 24 D, E, G, H (ansamblul 

de locuinte destinate inchirierii pentru tineri), aflate 

in domeniul privat al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
202

Hotarare  privind aprobarea schimbarii 

destinatiei unei unitati locative, situata in Al. Duzilor 

nr. 1, bl. M1, ap. 12, et.2 - domeniul privat al Mun. 

Dorohoi, in locuinta de necesitate, precum si 

repartizarea acesteia in regim de urgenta familiei

 Muler Elena, aflata in dificultate privind situatia

 locativa. 

pdf_button
203

Hotarare privind  aprobarea  repartizarii 

unei unitati locative situata in str. C. Stiubianu 

nr. 38 a, BL. D.22, ap.12, et.2, in conditiile Legii 

locuintei nr. 114/1996, aflata in domeniul public 

al Municipiului Dorohoi, ramasa vacanta, d-nei 

HRISTODOR CARMEN IOSEFINA, conform 

Listei de prioritati - pozitia 1 - aprobata prin 

HCL nr. 128/24.09.2021.

pdf_button
204

Hotarare privind  aprobarea schimbului 

de locuinte destinate inchirierii, construite prin ANL,

 intre titularii contractelor de inchiriere - 

BALINISTEANU MADALINA - domiciliata

 in Municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 

24 A, bl. S3, ap. 4, parter si CARP ANDREI, 

domiciliat in str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S8, 

ap. 23, et.I. 

pdf_button
205

Hotarare privind  aprobarea prelungirii 

contractelor de inchiriere, cu destinatie de locuinta, 

pentru unii chiriasi, care locuiesc in imobile aflate in 

evidenta domeniului public si privat al Municipiului 

Dorohoi si prin ANL.  

pdf_button
206

Hotarare privind aprobarea reinoirii 

unui numar de 7 contracte de atribuire a gestiunii 

delegate serviciului de transport, in regim de taxi,

 pe raza Municipiului Dorohoi.  

pdf_button
207

Hotarare privind aprobarea  vanzarii,

 prin licitatie publica, a terenului intravilan,

 in suprafata totala de 600 m.p., pc 3360, CF 57843, 

situata in str. Oborul Nou, f.n., proprietatea 

U.A.T. Dorohoi.

pdf_button
208

Hotarare privind aprobarea vanzarii, 

prin licitatie publica, a terenului intravilan,

 in suprafata totala de  670 m.p., pc 3535, 3534, 

CF 53804, situat in str. Vasile Telega nr. 18, 

Dorohoi, proprietatea UAT Dorohoi.

pdf_button
209

Hotarare privind aprobarea vanzarii, 

prin licitatie publica, a terenului intravilan, 

in suprafata totala de  164 m.p., pc 3153, 

CF 57764, situat in str. Al. Perlei nr. 3, Mun.

 Dorohoi, proprietatea UAT Dorohoi. 

pdf_button
210

Hotarare privind  aprobarea vanzarii, 

prin licitatie publica, a terenului intravilan, in suprafata 

totala de 160 m.p., pc 2041, 2042, CF 57259, 

situat in str. G. Enescu f.n., proprietatea UAT Dorohoi. 

pdf_button
211

Hotarare privind aprobarea vanzarii, 

prin licitatie publica, a terenului intravilan,

 in suprafata totala de 119 m.p., pc 2333, 

2334, 2336, CF  57866, situat in str. Grigore 

Ghica f.n., proprietatea UAT Dorohoi. 

pdf_button
212

Hotarare privind  aprobarea 

vanzarii, prin licitatie publica, a terenului

 intravilan, in suprafata totala de 109 m.p., 

pc 3732, CF 57759, situat in B-dul Victoriei

 nr. 119 bis, Dorohoi, proprietatea UAT Dorohoi.

pdf_button
213

Hotarare privind acordarea 

unui sprijin financiar in suma de 20.000 lei 

Parohiei " Inaltarea Domnului " din Loturi

 Enescu, pentru construire cale acces.  

pdf_button
214

Hotarare privind aprobarea 

scutirii de la plata taxei de salubrizare pentru

 anul 2021 a veteranilor de razboi si a 

persoanelor cu handicap grav sau accentuat 

si gradul I de invaliditate.

pdf_button
215

Hotarare privind acordarea 

unui sprijin financiar in suma de 20.000 lei 

Parohiei Biserica Adventista, pentru instalarea 

unei centrale termice.  

pdf_button
216

Hotarare privind aprobarea contractarii 

unei finantari rambursabile interne, in valoare de 

18.000.000 lei

pdf_button
217

Hotarare privind numirea reprezentantilor 

Consiliului Local al Municipiului Dorohoi, in consiliile de 

administratie, la unitatile de invatamant din Municipiul

 Dorohoi.

pdf_button
218

Hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitii

 " Construire Foisor" in cadrul Centrului de Sprijin 

Ocupational.

pdf_button
219

Hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " 

Reabilitare centrala termica + instalatii termomecanice

 in centrale termice" 

pdf_button
220

Hotarare privind stabilirea modalitatii de 

identificare a beneficiarilor, de solutionare a situatiilor 

identificate si de acordare a tichetelor sociale copiilor 

provenind din familiile defavorizate si care frecventeaza

 in mod regulat unitatile de invatamant prescolar.

pdf_button
221

Hotarare privind introducerea in domeniul 

public al Municipiului Dorohoi a obiectivului de investitii 

" Extindere conducta de distributie gaze naturale 

presiune redusa, in localitatea Dorohoi- Satu Nou", 

precum si predarea acestui obiectiv in administrarea 

SC DELGAZ GRID S.A. Tg. Mures.

pdf_button
222

Hotarare privind revocarea art. 1 din 

HCL nr. 133 din 24.06.2021 privind obiectivul de

 investitii " Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, 

str. 1 Decembrie f.n., etapa III.2, Bl. S.10, S11, S12, 

Municipiul Dorohoi.

pdf_button
223

Hotarare privind conferirea titlului de

 " Cetatean de Onoare al Municipiului Dorohoi " 

marii actrite romane, de renume internatioanl, 

d-na MAIA MORGENSTERN.

pdf_button
224

Hotarare privind modificarea Contractului 

de concesiune nr. 5/24.03.2010, in sensul diminuarii 

suprafetei concesionate, de la 1.234 m.p. la 1.199 m.p. 

Si actualizarea redeventei, conform Raportului de Evaluare 

nr. 19 din 13.05.2021, cu privire la valoarea de piata, 

pentru suprafata de 1.199 m.p., categoria de folosinta 

curti constructii, situat in Mun. Dorohoi, str. Grigore 

Ghica nr. 30, pc 2237, inscris in CF nr. 50442 a

 Municipiului Dorohoi.

pdf_button
225

Hotarare privind aprobarea vanzarii, prin

 licitatie publica, a Autovehiculului special N2 - 

autogunoiera  AVIA D 120, cu suprastructura EFE 8 mc, 

bun mobil apartinand domeniului privat al Municipiului 

Dorohoi.

pdf_button
226

Hotarare privind aprobarea vanzarii, 

prin licitatie publica, a autovehiculului  special N3 

- Autocompactoare transport deseuri, bun mobil 

apartinand domeniului privat al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
227

Hotarare privind vanzarea prin licitatie 

publica a terenului intravilan, in suprafata totala 

de 857 m.p., pc 2241, CF 57939, situat in str. 

G. Enescu f.n., Mun. Dorohoi, proprietatea 

UAT Dorohoi.

pdf_button
228

Hotarare privind aprobarea modificarii 

art. 2 din HCL nr. 121/ 24.06.2021

pdf_button
229

Hotarare privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism 

privind Extindere Zona Comerciala, prin desfiintare 

constructii existente si construire spatiu comercial 

- str. Stefan cel Mare nr. 20-24, generat de terenurile

 inscrise in CF 52932, 51253, 51796, 51795

pdf_button
230

Hotarare privind aprobare PUD pentru 

Construire Anexe Gospodaresti ale exploatatiilor 

agricole, in localitatea Loturi Enescu, Mun. Dorohoi, 

pc 271/21, CF 53272, cu acces din DE 274.

pdf_button
231

Hotarare privind aprobare PUD pentru 

Construire locuinta cu garaj inclus, bransamente 

utilitati si impejmuire, in Municipiul Dorohoi, 

Calea Plevnei nr. 13, CF 57862.

pdf_button
232

Hotarare privind acordare mandat 

special reprezentantului Consiliului Local Dorohoi 

in A.G.A. -  A.D.I. AQUA Botosani, pentru aprobarea 

primirii de noi membri in A.D.I. AQUA Botosani.

pdf_button
233 Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului unitatii administrativ teritoriale Dorohoi in AGA ADI ECOPROCES BOTOSANI pdf_button
234

Hotarare privind acordarea avizului 

Consiliului Local al Municipiului Dorohoi, pentru

 pestarea de servicii funerare de catre I.I. Galeata 

Manuela

pdf_button
235 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Lucrări igienizare cladire existenta, Grădinița nr. 7 Dorohoi   pdf_button
236 Hotarare privind intocmirea Actului adițional nr. 1 al Contractului de delegare a anumitor activități din cadrul serviciului de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi, a anumitor activități din cadrul serviciului de salubrizare  pdf_button
237

Hotarare privind aprobarea indicatorilor

 tehnico-economici pentru obiectivul 

" Reabilitare gradene teren sport, Colegiul 

National "Grigore Ghica", Dorohoi, din 

str. Gr. Ghica nr. 41, Municipiul Dorohoi, 

judetul Botosani ".

pdf_button
238 Hotarare privind preluarea de către Municipiul Dorohoi a microbuzului școlar dat în administrarea Semimarului Teologic Sf Ioan Iacob Dorohoi conform HCL nr. 292 26112015  pdf_button
239 Hotarare privind predarea către Școala Gimnazială nr. 1 Dorohoi a microbuzului școlar preluat de la Semimarul Teologic Sf Ioan Iacob Dorohoi  pdf_button
240 Hotarare privind aprobarea preluării Sălii de Sport cu 150 locuri pentru spectatori, situată în str. Bdul Victoriei nr. 120B în vederea includerii în lista de investiții pentru aplicarea la Programul de finanțare privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice - Ordin nr. 1548/20231 pdf_button
241 Hotarare privind aprobarea preluării clădirii Sălii de Sport - Șc Gimnazială Mihail Kogalniceanu, situată în str. Aleea Dumbrava nr. 2 în vederea includerii în lista de investiții pentru aplicarea la Programul de finanțare privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice - Ordin nr. 1548/20231 pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 13 Octombrie 2021)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență