Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

26.08.2021

                                                                                                         HCL


 

 

nr.  Titlu:

Descarcă

171

Hotarare pentru aprobarea procedurii de 

atribuire a autorizatiilor taxi pentru desfasurarea 

activitatii de transport in regim de taxi, la nivelul 

Municipiului Dorohoi.  

pdf_button
172

Hotarare privind aprobarea darii in folosinta 

gratuita Asociatiei Club Sportiv - BLAK TIGER Botosani 

a cladirii C4, din cadrul Incubatorului de Afaceri Dorohoi, 

str. 1 Decembrie nr. 24, cu destinatia Sala pregatire fizica, 

cu aparatura de forta, pentru o perioada de 5 ani.

pdf_button
173

Hotarare privind  rezilierea Contractului de

 concesiune nr. 32/08.05.1997.

pdf_button
174

Hotarare privind  aprobarea prelungirii 

contractelor de inchiriere, cu destinatia de locuinta, 

pentru unii chiriasi care locuiesc in imobile aflate in 

evidenta domeniului public si privat al Municipiului 

Dorohoi si prin ANL .

pdf_button
175

Hotarare privind  aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu, pentru extindere 

Anexa C1-CF 56224 si schimbare destinatie in 

locuinta, pe terenul inscris in CF 56224, 

Calea Plevnei nr. 13 C, Municipiul Dorohoi, 

judetul Botosani. 

pdf_button
176

Hotarare privind  aprobare Plan Urbanistic 

Zonal si Regulamentul de Urbanism - modificare 

indicatori urbanistici, in vederea construirii unei Hale, 

pentru activitati de servicii utilaje, generat de terenul

 inscris in CF 55894, situat in judetul Botosani, 

Municipiul Dorohoi, str. Sf. I. Romanul nr. 163 A.

pdf_button
177

Hotarare privind aprobarea  Planului 

Urbanistic Zonal si Regulamentului Local de 

Urbanism pentru Construire Cladire cu Regim

 Inaltime P+ 1E cu functiuni mixte - Prestari servicii, 

comert la parter si locuire la etaj. 

pdf_button
178

Hotarare privind aprobarea  inchirierii, 

prin licitatie publica, a unei proprietati imobiliare, 

compusa din cladire C1 - Magazie construita din 

caramida, acoperita cu tabla, avand suprafata 

construita de 31 m.p. Si teren aferent in suprafata

 de 31 m.p., categoria de folosinta curti constructii, 

situat in intravilanul Municipiului Dorohoi, 

str. 1 Decembrie nr. 24, pc 2519, judetul Botosani, 

cu destinatia - magazie depozitare de bunuri.

pdf_button
179

Hotarare privind aprobarea  concesionarii,

 prin licitatie publica, a unui teren apartinand domeniului

 privat al Municipiului Dorohoi, suprafata totala de 5,00 m.p. 

situat in intravilanul Municipiului Dorohoi, str. Duzilor 

nr. 11, pc 3564, CF 57033, proprietatea Municipiului

 Dorohoi, in vederea amenajarii unei cai de acces.

pdf_button
180

Hotarare privind  prelungirea Contractului 

de concesiune nr. 06/16.02.2017 a terenului in

 suprafata de 4,50 m.p., situat in Municipiul 

Dorohoi, B-dul Victoriei f.n., p.c. 3512.

pdf_button
181

Hotarare privind inregistrarea in inventarul 

domeniului privat al Municipiului Dorohoi a unor bunuri, 

aferente obiectivului de investitii " Locuinte sociale, 

str. C. Stiubianu, 16 unitati locative, Municipiul Dorohoi", 

avand o valoare de inventar de 80.978,69 lei. 

pdf_button
182

Hotarare privind  declararea de interes public, 

precum si introducerea in domeniul public al Municipiului 

Dorohoi a obiectivului "Locuinte sociale, 16 unitati locative, 

str. C. Stiubianu, Municipiul Dorohoi, cu retele alimentare

 apa si canalizare aferente ".

pdf_button
183

Hotarare privind  rectificarea bugetului local al 

Municipiului Dorohoi.

pdf_button
184

Hotarare privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

" Lucrari de montaj sistem de supraveghere video, sistem

 de alarma la efractie cablat, retea LAN internet + laborator

 informatica, sistem de monitorizare la localul din Dorohoi, 

str. Al. I. Cuza nr. 15, apartinand Colegiului National Grigore 

Ghica Dorohoi, judetul Botosani ".

pdf_button
185

Hotarare privind aprobarea intretinerii periodice 

multianuale a drumurilor, strazilor, acceselor, parcarilor 

si aleilor din Municipiul Dorohoi, in perioada 2021-2025.

pdf_button
186 Hotarâre privind aprobarea modificării Statului de funcții și a Organigramei Spitalului Municipal Dorohoi, începând cu plata drepturilor salariale ale lunii august 2021   pdf_button
187

Hotarare privind trecerea din domeniul 

privat al UAT Dorohoi în domeniul public a unor suprafete de teren în suprafață totală de 320 mp str. Aleea Păcii.

pdf_button
188

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Extindere si modificare casa scarii Pavilion Chirurgie Spital Dorohoi

pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 01 Septembrie 2021)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență